Národní plán obnovy – 4.5 Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I.

     

Název projektu:

Digitalizace 2D předmětů sbírkového a knižního fondu TMB

Program: Národní plán obnovy – 4.5 Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I.

Termín realizace projektu: 16. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Rozpočet projektu celkem: 2 987 958,27 Kč

Dotace z NPO: 2 450 438,00 Kč

Vlastní zdroje Technického muzea v Brně: 537 520,27 Kč

Stručný popis, cíl a výsledky projektu:

Cílem projektu je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Účel podpory je směřován na pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb pro tvorbu digitalizovaného obsahu.

Obsahem digitalizace uvedených předmětů je ochrana a zachování v původním stavu. Současně však také umožní práci s digitálním zobrazením těchto předmětů kurátorům muzea, badatelům i veřejnosti. Digitalizované předměty budou použity k publikaci na webovém prezentačním portálu muzea.

V rámci realizace projektu je nově pořízen skener (včetně příslušenství) pro skenování především 2D sbírkových předmětů sbírky TMB jako například map, plakátů, skic, výkresů atd., včetně dalšího odborného historického knižního fondu (knihy a časopisy) a další dokumentace do rozměru A0+. Také je pořízeno úložiště pro archivaci dat.

Digitalizovaná data jsou evidována spolu s textovými metadaty v programu MUSEION, ke kterým budou připojena evidenční čísla.

Plánovaný počet digitalizovaných výkresů v projektu do konce roku 2023 byl 150.
Skutečný počet byl 522.

Do konce roku 2023 bylo pořízeno 600 digitalizátů a počet návštěv webových stránek, kde jsou digitalizáty zveřejněny (pokud se nejedná o web eSbírky.cz) byl 1 053.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/projekty/narodni-plan-obnovy-4-5-digitalizace-kulturnich-statku-a-narodnich-kulturnich-pamatek-i/