Rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov

Informace o malém projektu

Název malého projektu:

Rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (Fond malých projektů)

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/04/071

Konečný uživatel: Technické muzeum v Brně (ČR)

Hlavní přeshraniční partner: Mesto Myjava (SR)

Termín realizace malého projektu: 01. 05. 2020 – 30. 04. 2021

Celkové výdaje malého projektu: 59 661,00 €, z toho příspěvek z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj): 29 830,50 € (50 %)

Stručný popis, cíle a výsledky malého projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice. Stodola bude využívána jako prostor technického zázemí areálu – část stodoly bude sloužit pro umístnění sbírkových předmětů a část bude vyhrazena pro prezentaci a propagaci přeshraničního partnera projektu návštěvníkům areálu. Součástí projektu je společná propagace, jejímž cílem je zvýšit povědomí o zdejším jedinečném kulturním dědictví příhraničního regionu. Předmětem propagace je vytvoření Roll Up bannerů (umístněných v příhraničních infocentrech) s tématikou kulturního dědictví příhraničního regionu (lidové architektury – ČR – Areál větrného mlýna Kuželov a SR – Gazdovský dvor Myjava Tura Lúka – Stálá expozice typické kopaničářské usedlosti z konce 19. století). Dále bude v rámci propagace vytvořena společná brožura s informacemi o stavbách lidové architektury v příhraničním regionu, která bude distribuovaná do příhraničních infocenter.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/projekty/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika/rekonstrukce-historicke-stodoly-vetrny-mlyn-kuzelov/