Propagace kulturního dědictví v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic

Informace o malém projektu

Název malého projektu:

Propagace kulturního dědictví v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic

Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (Fond malých projektů)

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond regionálního rozvoje

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/06/094

Konečný uživatel: Technické muzeum v Brně (ČR)

Hlavní přeshraniční partner: Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (SR)

Termín realizace malého projektu: 01. 07. 2021 – 30. 06. 2022

Celkové výdaje malého projektu: 17 203,00 €, z toho příspěvek z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj): 14 622,55 € (85 %)

Stručný popis, cíle a výsledky malého projektu

Předmětem projektu je realizace společného mediálního produktu propagujícího společné území a jeho atraktivity. Produkt obsahuje vytvoření audiovizuální prezentace, která bude sloužit v propagační kampani k objevení krás území Horňácka a Kopanic. V regionu Horňácka se mj. nachází jediná NKP Větrný mlýn v Kuželově, která je ve správě žadatele Technického muzea v Brně. Projekt zahrnuje realizaci společné regionální tematické kampaně oslovující jednotlivé cílové skupiny jak z ČR, tak ze SR. Součástí projektu je také společné řízení a publicita projektu. Cílem projektu je zvýšit povědomí o kulturních a přírodních atraktivitách daného území, které povede ke zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení doby jejich pobytu v příhraničním regionu.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/projekty/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika/propagace-kulturniho-dedictvi-hornacka-a-kopanic/