Přístupová cyklotrasa a odpočívadlo u areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov

Informace o malém projektu

Název malého projektu:

Přístupová cyklotrasa a odpočívadlo u areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov ležícího v příhraničním území Bílých Karpat

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (Fond malých projektů)

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/06/085

Konečný uživatel: Technické muzeum v Brně (ČR)

Hlavní přeshraniční partner: Obec Vrbovce (SR)

Termín realizace malého projektu: 01. 09. 2021 – 31. 01. 2023

Celkové výdaje malého projektu: 32 411,00 €, z toho příspěvek z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj): 27 549,35 € (85 %)

Stručný popis, cíle a výsledky malého projektu:

Cílem projektu je zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu prostřednictvím vybudování přístupové cyklotrasy a odpočívadla u areálu národní kulturní památky Větrný mlýn v Kuželově ve správě Technického muzea v Brně. Součástí odpočívadla je navrhnuta dobíjecí stanice na elektrokola. Dopravní dostupnost je zajištěna pomocí stávajících cyklostezek spojujících partnerskou obec Vrbovce a areál národní kulturní památky Větrný mlýn v Kuželově. Součástí projektu je společná propagace, jejímž účelem je zvýšit povědomí o zdejším jedinečném přírodním a kulturním dědictví a možnostech cykloturistiky.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/projekty/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika/pristupova-cyklotrasa-a-odpocivadlo-u-arealu-narodni-kulturni-pamatky-vetrny-mlyn-kuzelov/