Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek Technického muzea v Brně

Technické muzeum v Brně (dále jen „TMB“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek www.tmbrno.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.tmbrno.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodu, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedeného formátu dokumentů.
  • Některé PDF soubory obsahují naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.
  • Některé vložené video záznamy neobsahují titulky.
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku.
  • Některé zvolené barevné kombinace nejsou vzájemně dostatečně kontrastní (nevyhovují formálnímu požadavku na minimální hodnoty vzájemného kontrastu). Tato skutečnost může činit potíže se čtením textu zejména uživatelům s poruchami zraku. Protože dostatečný kontrast a čitelnost jsou ale zčásti záležitostí subjektivní, doporučujeme v případě potřeby použít k úpravě kontrastu vhodné nástroje na straně klienta (rozšíření prohlížeče, nastavení operačního systému, eventuálně specializované programy třetích stran). U všech důležitých prvků jsou požadované kontrastní poměry dodrženy nebo mají ve stránce textovou alternativu, ve které je kontrastní poměr dodržen. Jedná se zejména o designové prvky, jejichž změny by uškodily celkovému grafickému vzhledu stránek a nemají informativní hodnotu.

S ohledem na odhadované náklady na úpravu stávající podoby internetových stránek a přínosy ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek nelze výše uvedené splnit, aniž by to Technickému muzeu v Brně způsobilo nepřiměřenou zátěž ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o přístupnosti, a to při zohlednění kritérií dle § 7 odst. 3 tohoto zákona.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31. 3. 2022. Bylo vypracováno třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (firmou Ing. Pavel Svoboda – SVOPA). Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Webové stránky byly za tímto účelem přepracovány, aby většinu kritérií splnily. Možno zkontrolovat nezávislým auditem např. na https://wave.webaim.org/

Zpětná vazba

Cílem TMB je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či připomínek k zobrazování webových stránek muzea prosím využijte níže uvedené kontakty.

Kontakt:
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno
tel.: +420 541 421 411
e-mail: info@tmbrno.cz
ID datové schránky: cmgp8ec

Kontakt na technického provozovatele webu:
Ing. Pavel Svoboda – SVOPA
tel.: 603 294 557
svopa@svopa.cz


handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/prohlaseni-o-pristupnosti/