Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

150 

Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat

Kolektivní monografie si dává za úkol přinést nové a neotřelé pohledy do dějin a současnosti vývoje medicíny, farmacie a veterinárního lékařství.

Autorský kolektiv:
Jozefa Artimová, Michal Bada, Jozef Blecha, Pavel Brauner, Vladimír Březina, Silvia Capíková, Andrea Čerňanová, Ladislav Dedek, Patrik Derfiňák, František Dohnal, Anna Falisová, Magdaléna Fejsáková, Eva Haladová, Richard Harnach, Šárka Hejlová, Antonín Holub, Ladislav Husár, Veronika Chňupková, Martin Javor, Jiří Jindra, Radovan Kabeš, Jana Kottferová, Gabriel Kováč, Jaroslav Legáth, Imrich Maraček, Raquel Matos, Igor Miňo, Mária Mojzešová, Eva Morovicsová, Karel Neuman, René Novotný, Radka Palenčárová, Emil Pilipčinec, Marián Prokeš, Ilona Pavelková, Vladimír Pažout, Rudolf Pikhart, Katarína Pekařová, Beata Ricziová, Petr Svobodný, Emilie Těšínská, Zuzana Valová

Publikace vyšla v rámci edice ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS

Recenzovali:
PhDr. Jiří Šindlář, Ph.D., doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.

Vydalo Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno / www.technicalmuseum.cz

K vydání připravili: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Mgr. Pavla Stöhrová
Foto: Není-li uvedeno jinak, archivy autorů.
Grafická příprava: Graficoon Brno
Tisk: Reprocentrum Blansko

© Technické muzeum v Brně, 2014
ISBN 978-80-87896-09-9
208 stran


Popis

Drtivá většina příspěvků pochází od odborníků, kteří se dílčími či obecnými otázkami z dějin uvedených vědních disciplín již léta intenzivně zabývají, mezi autory najdeme ale také kolegy z řad odborné veřejnosti, kteří do tématiky „zabrousili“ v rámci jiných, jimi studovaných vědních oborů. Výhodou v těchto případech je bezpochyby předání nových a prohloubení stávajících poznatků z dějin oborů medicíny, farmacie a veterinárního lékařství nejen odborníkům, ale i širší a laické veřejnosti. Vedle sebe tak tedy stojí kapitoly z dějin již zmíněných vědních oborů, příspěvky z oblasti průmyslu, techniky a výrobního programu, z historie lázeňství a odborné zdravotnické péče. Najdeme zde i poznámky k pramenům dějin lékařství a otázky odborné či lidové lékařské terminologie. Záměr interdisciplinárního přístupu k problematice je zcela jistě splněn. Monografie obsahuje více než tři desítky autorsky původních studií a je tematicky rozdělena do několika bloků.

Další informace

Hmotnost 0,41 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/zdravi-nemoc-v-dejinach-cloveka-zvirat/