Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

180 

Soustavná elektrizace Moravy a Slezska 1918–1955

Do připojení poslední obce.

Publikace plynule navazuje na první knihu Počátky elektrifikace Moravy 1878–1919, vydanou v roce 1978, a zabývá se elektrifikací v době nově vzniklé Československé republiky.

Autor: František Zřídkaveselý
Technické muzeum v Brně, 2013
ISBN 978-80-86413-97-6
230 stran

Publikace vyšla v rámci edice Studie z historie techniky a průmyslu.


Popis

Publikace navazuje na knihu Počátky elektrifikace Moravy 1878–1919 vydanou v roce 1978. V ní se autor zabýval obdobím budování elektrické sítě v obcích a městech. Poutavým vyprávěním čtenářům představil svět dynam a generátorů, podnikatelských úspěchů i nezdarů při prvních snahách o prosazování fenoménu elektřiny do běžného života moravské krajiny.

Na první knihu, postihující období elektrifikace do roku 1919, plynule navazuje publikace Soustavná elektrizace Moravy a Slezska 1918­–1955, která se zabývá elektrifikací v době nově vzniklé Československé republiky.

Text je rozdělen do deseti kapitol, které doplňuje úvod, rejstříky pro lepší orientaci a přehled nevšeužitečných elektráren. Jednotlivé kapitoly pojednávají o období soustavné elektrifikace Moravy a Slezska v letech 1918–1938, o rozvoji elektrotechnického průmyslu na Moravě a vzájemných vztazích mezi elektrárenskými subjekty. Autor dále popisuje jednotlivé všeužitečné elektrárny na Moravě, elektrizaci Moravy v období okupace v letech 1939 až 1945. V poslední části se věnuje rozvoji a dokončení elektrizace po II. světové válce až do roku 1955, kdy byla na sítě soustavné elektrizace připojen poslední moravská obec.

Publikace PhDr. Františka Zřídkaveselého předkládá poutavé svědectví, za jakých okolností se elektřina, která je dnes samozřejmostí, prosazovala v průmyslových centrech i nejodlehlejších místech venkova.

Další informace

Hmotnost 0,58 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/soustavna-elektrizace-moravy-slezska-1918-1955/