Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

150 

Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku

Vybrané kapitoly z 19. a 20. století.

Tato kolektivní monografie svými příspěvky přibližuje a objasňuje kořeny zásadních změn ve struktuře moravské a slezské ekonomiky od konce 18. století do roku 1918. S cílem podnítit odborný zájem o tuto problematiku nastiňuje koncepty vývoje v jednotlivých výrobních strukturách a regionech i s jejich odlišnostmi.

Autorský kolektiv:
Vladimír Březina / Jiří Bureš / Petr Cikrle / Tereza Čapandová / František Čapka / Michal Černý / Petr Gašpárek / Zdeněk Charvát / Otakar Kirsch / Tomáš Krejčík / Milan Myška / Petr Nekuža / Tereza Panáková / Blanka Pokorná / Marie Ripperová / Galina Rucká / Otakar Ruček / Milan Rudík / Jiří Setinský / Bohumír Smutný / Pavla Stöhrová / Naděžda Urbánková

Publikace vyšla v rámci edice ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS

Recenzovali:
PhDr. Zdeněk Fišer / Moravské zemské muzeum, Brno
Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. / Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Vydalo Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno / www.technicalmuseum.cz

K vydání připravili: doc. PhDr. František Čapka CSc., Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Mgr. Pavla Stöhrová
Foto: Není-li uvedeno jinak, archiv autorů.
Grafická příprava: Graficoon Brno
Tisk: Reprocentrum Blansko

© Technické muzeum v Brně, 2014
ISBN 978-80-87896-12-9
195 stran

 

 


Popis

Články se věnují vybraným tématům z dějin průmyslu, techniky a exaktních věd a mapují záplavu vlivů celospolečenského rázu v „dlouhém“ 19. století. Tato doba byla příznačnou zásadními změnami, protínajícími všechny sociální typy a profese a přinášela vrstevnatost a pestrost každodenního života. Vedle sebe tak zde stojí příspěvky pojednávající o dějinách technického muzejnictví, industrializaci vybraných průmyslových odvětví na Moravě, zastoupeny jsou studie o některých podnikatelích a jejich podnicích v éře průmyslové revoluce. Dočteme se také o vývoji v automobilové oblasti nebo o dosavadním stavu bádání na poli dělnického bydlení. U některých témat, v jejichž případě bylo potřeba osvětlení důležitých vývojových tendencí, se setkáme s časovými přesahy do 20. století.

Další informace

Hmotnost 0,395 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/prumysl-technika-exaktni-vedy-na-morave-ve-slezsku/