Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

150 

Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století

Pavel Vaněk a kol.

Tato kolektivní monografie se zaměřuje na režim na státní hranici v 70. letech a na jeho bezpečnostní prvky. Vznikla částečně na základě příspěvků z konference Ochrana státní hranice v 70. letech – 40 let od poslední výrazné změny v organizaci Pohraniční stráže, která proběhla v Technickém muzeu v Brně v listopadu 2013.

Autorský kolektiv:
Mgr. Petr Karlíček, Luděk Kozlovský, Markus Alexander Meinke, M. A., PhDr. Jiří Mikulka, Mgr. Martin Pulec, Ing. Jiří Rulc, Bc. Roman Řezníček, Mgr. Tomáš Slavík, Jan Srb, Josef Šolc, Dr. Eugenie Trützschler von Falkenstein, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.

Publikace vyšla v rámci edice ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS

Recenzovali:
Mgr. David Kovařík, Ph.D. a Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.

Vydalo Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno / www.technicalmuseum.cz
K vydání připravili: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D. a Mgr. Pavla Stöhrová
Foto: Není-li uvedeno jinak, archivy autorů.
Překlad: Light Point Brno
Grafická příprava: Graficoon Brno
Tisk: Reprocentrum Blansko

© Technické muzeum v Brně, 2015
ISBN 978-8789-16-7
164 stran

 


Popis

Problematika je čtenářům nabízena z několika úhlů pohledu, které autorský kolektiv historiků, archivářů, pracovníků muzeí a dalších badatelů rozdělil do několika kapitol. Najdeme zde například oddíl týkající se Pohraniční stráže jako celku, další se věnují např. ochraně státních hranic v určitých regionech (pokusy o přechod hranice v jižních Čechách, Novohradské hory, západní ozbrojené složky na česko-bavorských hranicích aj.) nebo každodenní situaci na česko-saské hranici v souvislosti s turistickým ruchem z perspektivy východoněmecké a československé státní bezpečnosti.

Oblast muzejních a edukačních aktivit je prezentována pojednáním o Areálu československého opevnění v Šatově, jenž je ve správě TMB, dále také kapitolkou o vzniku didaktického materiálu srovnávajícího československou a východoněmeckou každodennost v éře socialismu, včetně role státních hranic v běžném životě. Publikace věnuje pozornost také konkrétním incidentům na státní hranici v této době.

Další informace

Hmotnost 0,280 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/ochrana-statni-hranice-v-70-letech-20-stoleti/