Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

80 

Kapitoly z konzervace a restaurování plastů II

Již druhá monografie, která se věnuje tématu restaurování a konzervace objektů kulturního dědictví vyrobených z plastů. Shrnuje příspěvky přednesené na konferencích s mezinárodní účastí pořádaných na VŠCHT Praha ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů v NK ČR, MCK při TM v Brně s názvem „Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech“.

Vydavatel: Technické muzeum v Brně, 2021
ISBN 978-80-87896-95-2
74 stran


Kategorie:

Popis

Téma restaurování a konzervace objektů kulturního dědictví vyrobených z plastů je stále více aktuální a na mezinárodní úrovni vznikají různé skupiny a platformy řešící tuto problematiku – koná se řada mezinárodních konferencí a workshopů, v této pandemické době většinou online. V České republice je rovněž snaha řešit tuto problematiku; toto téma rozvíjí a obohacuje o nové poznatky a zkušenosti pracovní skupina „Plasty“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů Národní knihovnou České republiky (NK ČR), Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a Metodickým centrem konzervace (MCK) při Technickém muzeu v Brně.

Pracovní skupina Plasty sdružuje od roku 2014 odborníky z muzeí, galerií, archivů, knihoven a vysokých škol z celé republiky. Snaží se o sdílení informací a spolupráci v péči o novodobé syntetické materiály, jejichž počet v muzejních sbírkách stále narůstá. Vznikají nová témata projektů v této oblasti, řeší se výzkumné a vzdělávací projekty. Jejich východiskem je zejména reálný předpoklad, že množství a zastoupení plastových předmětů ve fondech sbírkotvorných institucí neustále poroste, a proto je toto téma stále velmi aktuální.

Proto vznikla i tato v řadě druhá monografie, která shrnuje přednesené příspěvky na dvou konferencích s mezinárodní účastí pořádaných na VŠCHT Praha ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů v NK ČR, MCK při TM v Brně s názvem „Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech“.

 

Další informace

Hmotnost 0,195 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/kapitoly-z-konzervace-a-restaurovani-plastu-ii/