Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

150 

Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska v 19. a 20. století

Průmysl, technika, exaktní vědy

Kolektivní monografie se skládá ze čtrnácti příspěvků odborných a vědeckých pracovníků vysokých škol, archivů a muzeí České republiky. Jejich články se snaží přiblížit a osvětlit neznámé či málo probádané kapitoly z vývoje vybraných odvětví průmyslu, techniky, exaktních věd, stavitelské činnosti, architektury a sociálního zákonodárství, dále spolkového života a činnosti významných okolností z oblasti školství a vědeckého života na Moravě a ve Slezsku.

Autorský kolektiv:
Ing. Ondřej Anton, Ph.D. / Marie Bártová / Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / doc. PhDr. František Čapka, CSc. / Mgr. Bc. Michal Černý / Ing. Jan Doubek / Mgr. Pavla Dubská / Josefína Frýbová / PhDr. Radim Gonda, Ph.D. / Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. / prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. / Ing. Monika Králíková / RNDr. Karel Malý, Ph.D. / Mgr. Petr Nekuža / Mgr. Galina Rucká / Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D. / Mgr. Zuzana Strnková / Mgr. Jana Škrdlíková / Mgr. Martina Šlancarová / Michal Plavec

Publikace vyšla v rámci edice Acta Musei Technici Brunensis

Recenzovali:
Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. / Mgr. Vladimír Březina, Ph.D.

Vydalo Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno / www.technicalmuseum.cz

K vydání připravili: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Marie Gilbertová, Eva Řezáčová
Foto: Není-li uvedeno jinak, archivy autorů.
Překlad do angličtiny: Light Point Brno
Grafická příprava: Graficoon Brno
Tisk: Reprocentrum Blansko

© Technické muzeum v Brně, 2015
ISBN 978-80-87896-21-1
159 stran


Popis

Věnují se převážně období tzv. dlouhého 19. století, ale tam, kde je vysvětlení daného tématu potřeba doplnit dalším vývojem, přesahují i do meziválečného a poválečného období. Interdisciplinární pojetí problematiky je promítnuto do různorodosti a pestrosti autorských příspěvků. Publikace má za cíl podnítit o popisovanou látku odborný zájem a poukazuje na možnosti jejího dalšího probádání.

Další informace

Hmotnost 0,325 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/kapitoly-hospodarskych-dejin-moravy-slezska/