Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

200 

K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století

Cílem kolektivní monografie, složené z 13 kapitol, která je dílem odborných a vědeckých pracovníků veřejných vysokých škol, archivů a muzeí z České a Slovenské republiky, je přiblížit a osvětlit neznámé či prozatím málo probádané kapitoly z vývoje vybraných odvětví průmyslu (textilnictví, strojírenství, dřevozpracující průmysl, atd.), techniky (automobilismus ad.) a exaktních věd (fyzikální vědy).

František Čapka, Radek Slabotínský (eds.)
Edice Acta Musei Technici Brunensis
© Technické muzeum v Brně, 2017
ISBN 978-80-87896-46-4
186 stran


Popis

Zahrnuta je též činnost významných osobností (Jan Vaca, rodina Schoelerů, Oberleitherové, bratři Kleinové, atd.), které se uplatnily v podnikatelském prostředí a v oblasti techniky v českých zemích a na Slovensku v letech 1918-1939. Jako nutné se ukázalo pojednat tato témata i s přesahem do posledních desetiletí habsburské monarchie a do období po roce 1939, respektive po roce 1945, a to zejména tam, kde bylo nutné téma provázat s předchozím vývojem či jej dovést ke svému logickému závěru. Závěrečný příspěvek je pak přepisem dobových zápisů kurzu telefonistů a telegrafistů vojáka základní prezenční služby v nově se tvořící československé armádě. Různorodost a tematická pestrost příspěvků je výrazným příkladem interdisciplinárního zpracování sledované problematiky, což bylo především záměrem editorů předkládaného svazku edice.

Další informace

Hmotnost 0,480 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/k-problematice-dejin-prumyslu-techniky-exaktnich-ved-ceskych-zemich-slovensku-19-20-stoleti/