Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

150 

K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I.

Od konce 18. století do roku 1918

Kolektivní monografie je sestavena z příspěvků jednadvaceti autorů – odborných a vědeckých pracovníků vysokých škol, vědeckých ústavů a muzeí z České a Slovenské republiky.

Autorský kolektiv:
Mgr. Pavel Bek / Mgr. Vladimír Březina, Ph.D. / Ing. Miroslav Břínek / Ing. Jiří Bureš, Ph.D. / Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / doc. PhDr. František
Čapka, CSc. / Mgr. Michal Černý / Veronika Daďová / Mgr. Pavla Dubská / Mgr. Helena Durnová, Ph.D. / Mgr. Veronika Chňupková
/ Ing. Petr Jadviščok / Mgr. Bc. Petr Juřák / Mgr. Jarmila Klímová / Ing. arch. Veronika Kvardová/ PhDr. Jana Martínková / Mgr. Pavel
Mašláň / PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / Ing. Vlastimil Molčák / prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. / Michal Plavec / doc. PhDr. Bohumír
Smutný, Dr. / Mgr. Pavla Stöhrová / Mgr. Hynek Stříteský

Publikace vyšla v rámci edice ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS

Recenzovali:
doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. / prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Vydalo Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno / www.technicalmuseum.cz

K vydání připravili: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Mgr. Pavla Stöhrová
Foto: Není-li uvedeno jinak, archiv autorů.
Jazykové korektury: Mgr. Alena Němcová
Anglický překlad: Lightpoint
Grafická příprava: Graficoon
Tisk: Reprocentrum Blansko

© Technické muzeum v Brně, 2013
ISBN 978-80-86413-66-2
152 stran


Popis

Do problematiky čtenáře uvádějí dva shrnující příspěvky a dále je publikace rozdělena na tři bloky, z nichž jeden sleduje linii dokumentace vědy a techniky z pohledu muzejnictví, druhý se zabývá vybranými kapitolami z dějin exaktních věd a nejrozsáhlejší pak zahrnuje studie zabývající se obecně industrializací a vývojem techniky a průmyslu. Hlavním záměrem editorů bylo nechat vyniknout interdisciplinárnímu zaměření sledované problematiky na teritoriu Moravy a Slezska v období od konce 18. století až do konce první světové války s možnými časovými přesahy u těch příspěvků, které tento přístup vyžadovaly.

Další informace

Hmotnost 0,505 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/k-historii-prumyslu-exaktnich-ved-itechniky-morave-ve-slezsku/