Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

190 

Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství

Autorský kolektiv:
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. / PaedDr. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD. / prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. / PhDr. Mária Bujalková, CSc. / Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc. / MVDr. Ladislav Dedek, CSc. / PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. / Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. / Marcela Domenová, PhD. / PhDr. Ján Džujko, PhD. / Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc. / PhDr. Anna Falisová, CSc. / MVDr. Šárka Hejlová, CSc. / RNDr. Pavel Hložek / Prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. / Doc. RNDr. Ladislava Horáčková, PhD. / PhDr. Anna Hrčková / RNDr. Mgr. Jiří Jindra, CSc. / PhDr. Peter Kovaľ, PhD. / RNDr. Eva Kráľová, PhD. / Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD. MPH. / Prof. MUDr. František Novomeský, PhD. / PhDr. René Novotný / Mgr. Ilona Pavelková / PhDr. Blanka Petráková / PhDr. Beata Ricziová / Mgr. Anna Rollerová, PhD. / Mgr. Radek Slabotínský, PhD. / MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.

Publikace vyšla v rámci edice Acta Musei Technici Brunensis

Recenzoval:
Mgr. Vladimír Březina, PhD.

Vydalo Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno
K vydání připravili: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Mgr. Pavla Stöhrová, Eva Řezáčová
Foto: Není-li uvedeno jinak, archivy autorů.
Překlad do angličtiny: Mgr. Lenka Zimková

© Technické muzeum v Brně, 2016
ISBN 978-80-87896-31-0
288 stran


Popis

Odborná monografie obsahuje 26 kratších či delších původních studií. Jejím cílem je přispět vykreslením dalších fragmentů do bohaté mozaiky dějin zdravotnické a veterinární péče. Vedle sebe se tak ocitly příspěvky, které se zabývají podobou vědy a výzkumu ve zdravotnické oblasti v minulosti, například přínosem a vůbec existencí vědeckých periodik, výuky na vysokých školách a s ní spojenými vysokoškolskými učebnicemi. Jinou část představují vybrané otázky z dějin zdravotnické péče, řešící kupříkladu historii tuberkulózy v českých zemích, boj proti alkoholismu v letech 1918-1948, boj proti trachomu na Slovensku nebo činnost německých zdravotních úřadů v Protektorátu Čechy a Morava. S tím souvisí i kapitoly seznamující s historií vojenského lékařství a vojenského vysokého školství. V knize jsou rovněž zařazeny oddíly, které se věnují zajímavým fenoménům, jako jsou lidové léčitelství, lázeňství, léčebné minerální vody a jejich využívání nebo regionální problematika. Celou mozaiku pak uzavírají pasáže věnované významným osobnostem.

Další informace

Hmotnost 0,595 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/fragmenty-z-historie-mediciny-a-veterinarniho-lekarstvi/