Průmyslové památky / Brno a jeho textilky

Technické muzeum v Brně pořádá workshop

Průmyslové památky / Brno a jeho textilky

Komentovaná procházka s rozpravou k současným možnostem dokumentace a ochrany kulturního dědictví textilního průmyslu na příkladu města Brna

14. října 2020 / Brno

Potřeba inovace textilní technologie stála u zrodu průmyslové revoluce. Vznikající manufaktury postupně proměnily podobu výroby a přinesly do naší krajiny fenomén továren, které ovlivnily nejen urbanismus měst a obcí, ale i sociální vztahy uvnitř komunity. Příkladem města, které se dosud vyrovnává s dědictvím kdysi mohutně rozšířeného vlnařství, je Brno. Zdejší textilky a jejich majitelé významně zasáhli do historie města a stavebního vývoje velkých územních celků. V současné době je zřejmé, že dědictví brněnského vlnařství podlehne z velké části zániku, ale v silách paměťových institucí je toto dědictví v určitém objemu dokumentovat a ochránit.

Cílem workshopu je otevřít diskusi nad současným stavem dědictví města s poukazem na již proběhlé výzkumy, výstavy, publikační výstupy a možnosti muzejních sbírek. Jaké jsou cesty a možnosti památkové péče, muzejní sféry či průmyslové archeologie budeme diskutovat během workshopu. Konkrétní situaci města shlédneme během vycházky po vybraných lokalitách.

Lektoři:

Mgr. Michaela Ryšková / Národní památkový ústav, ú.o.p. Ostrava
Mgr. Hynek Zbranek / Archaia Brno, o.p.s.
Mgr. Karel Sklenář / Národní památkový ústav, ú.o.p. v Brně
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / Technické muzeum v Brně

Workshop je pořádán Technickým muzeem v Brně v rámci řešení projektu NAKI II. „Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029“, jehož řešitelem je Územní odborné pracoviště Ostrava Národního památkového ústavu a spoluřešitelem Technické muzeum v Brně.

Program:

středa 14. října / sraz u Bochnerova paláce, Přízova 3, Brno / 10.00 hod. / procházka po průmyslovém dědictví Brna.
Předpokládaný konec workshopu v 16.00 hod.

Počet účastníků není v tuto chvíli omezen. Pořadatelé si vyhrazují právo počet účastníků omezit s ohledem na aktuální hygienickou situaci a nařízení vlády ČR (dle pořadí zaslaných přihlášek).

Organizátoři nabízí možnost ubytování v hlavním objektu TMB v Brně – Králově Poli v ceně 300 Kč osoba/noc. Zájemci musí kontaktovat pro domluvu: mertova@tmbrno.cz / 775 850 646.

Přihláška (doc)

Závaznou přihlášku zašlete do pátku 9. října 2020.

Účastnický poplatek činí 0 Kč.

Organizátoři upozorňují, že nebude poskytnuto občerstvení z důvodu obtížné hygienické situace a proto prosíme, aby se každý vybavil dle své potřeby sám.

Organizátoři si vyhrazují právo akci přesunout do online podoby s ohledem na aktuální opatření vlády ČR a místních samospráv v souvislosti s prevencí šíření nemoci Covid-19.

Kontakt na organizátory:

Petra Mertová / mertova@tmbrno.cz / tel.: 541 421 428 nebo 775 850 646

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/prumyslove-pamatky-brno-a-jeho-textilky/