Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi – ZRUŠENO

UPOZORNĚNÍ: Konference byla s ohledem na současnou epidemickou situaci ZRUŠENA.
Její uskutečnění předpokládáme v dubnu 2022.

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany připravuje odbornou konferenci

Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi

Přelom 50. a 60. let a první polovina 60. let v pohraničních regionech

25. listopad 2021
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole
přednáškový sál, 4. patro

60. léta 20. století si spojujeme s uvolňováním napětí mezi oběma světovými velmocemi a s rozšiřováním spolupráce mezi zeměmi západního a východního bloku. Počátek 60. let však byl spojen s rizikem vojenské konfrontace. Středoevropská hranice bloků se stala místem eskalace mezinárodního napětí nejen v době stavby berlínské zdi, ale i o rok později, v říjnu 1962, v době karibské krize. Zatímco karibská krize se v poměrech na hranici projevila jen dočasně, důsledky výstavby berlínské zdi byly pro středoevropskou hranici východního bloku dlouhodobé.

Nadcházející 60. výročí stavby berlínské zdi je příležitostí k doplnění konferencí pořádaných Technickým muzeem v Brně od roku 2011 o časový úsek od konce 50. let po polovinu 60. let. V návaznosti na předchozí akce z let 2011, 2013, 2015, 2017 a 2019 si konference i tentokrát klade za cíl představit zmíněné období příspěvky historiků, archivářů a dalších badatelů. Zároveň chce pojednat uvedenou problematiku z pohledu pracovníků muzeí, kteří při realizaci výstav a expozic v muzeích nebo v terénu pracují buď s objekty z této éry, nebo vytvářejí jejich repliky. Věříme, že průnik různých badatelských perspektiv bude přínosem této konference.

Pozvánka na konferenci (pdf)

Předpokládané bloky přednášek konference

  1. Střežení státní hranice od konce 50. let do poloviny 60. let
  2. Aktivity armády a ostatních bezpečnostních složek směřující k zabezpečení hranice
  3. Muzejní expozice a edukační projekty
  4. Obyvatelstvo v pohraničí, sociální a hospodářské poměry

Po uzávěrce přihlášek bude upřesněna struktura jednotlivých bloků konference a stanoven časový program. Program konference bude zpřístupněn na webových stránkách Technického muzea v Brně.

Organizační pokyny pro účastníky konference

V případě nevyhovující epidemické situace v České republice bude konference konána v online prostředí.

Uzávěrka přihlášek pro přednášející – 15. 9. 2021

Předpokládaná délka jednotlivých odborných příspěvků je 20 minut. Přednášejícím bude k dispozici počítač s dataprojektorem.

Všechny případné zájemce z řad referentů žádáme o zaslání témat příspěvků do poloviny září 2021.

Po uzávěrce přihlášek přednášejících bude přednášejícím zaslán elektronickou poštou program konference.

Prosíme o přihlášení přednášejících účastníků a zaslání předpokládaného příspěvku s krátkou anotací na níže uvedené kontakty.

Ing. Mgr. Pavel Vaněk, Ph.D.
Archiv bezpečnostních složek Brno (Kanice)
pavel.vanek@abscr.cz
T +420 221 008 167

Uzávěrka přihlášek účastníků bez příspěvku – 15. 10. 2021

Program konference bude zpřístupněn na webových stránkách Technického muzea v Brně a zaslán přihlášeným účastníkům konference elektronickou poštou.

Další informace

Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno–Královo Pole, přednáškový sál, 4. patro

Příjezd: od hlavního nádraží tramvajovou linkou č. 12 (směr Technologický park), zastávka Technické muzeum. Pokud pojedete osobním vozidlem, je možné po předchozí domluvě na recepci (tel.: 541 421 411) parkovat v uzavřeném areálu muzea.

Konference v online prostředí:
V případě konání v on-line prostředí obdrží přednášející po zaslání přihlášky pokyny pro připojení. Účastníci bez příspěvku obdrží spolu s programem konference také pokyny k připojení do on-line prostředí konference.

Konferenční poplatek
Přihlášeným přednášejícím a účastníkům budou pokyny k platbě konferenčního poplatku poslány v polovině září (přednášejícím) a druhé polovině října (účastníkům bez příspěvku), s ohledem na případné pořádání konference v online prostředí.
Cestovné a ubytování si hradí účastníci sami. Zájemcům zašleme na požádání informace o ubytování v okolí.

Těšíme se na setkání v Brně
Bc. Roman Řezníček, Technické muzeum v Brně
Ing. Mgr. Pavel Vaněk, Ph.D.

Bc. Roman Řezníček
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole
reznicek@tmbrno.cz
T +420 778 522 511, +420 541 421 411 (recepce)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/ochrana-statni-hranice-ve-stinu-berlinske-zdi/