Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi

Přelom 50. a 60. let a první polovina 60. let
v pohraničních regionech

5. květen 2022
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole
přednáškový sál, 4. patro

60. léta 20. století si spojujeme s uvolňováním napětí mezi oběma světovými velmocemi a s rozšiřováním spolupráce mezi zeměmi západního a východního bloku. Počátek 60. let však byl spojen s rizikem vojenské konfrontace. Středoevropská hranice bloků se stala místem eskalace mezinárodního napětí nejen v době stavby berlínské zdi, ale i o rok později, v říjnu 1962, v době karibské krize. Zatímco karibská krize se v poměrech na hranici projevila jen dočasně, důsledky výstavby berlínské zdi byly pro středoevropskou hranici východního bloku dlouhodobé.

Nadcházející 60. výročí stavby berlínské zdi je příležitostí k doplnění konferencí pořádaných Technickým muzeem v Brně od roku 2011 o časový úsek od konce 50. let po polovinu 60. let. V návaznosti na předchozí akce z let 2011, 2013, 2015, 2017 a 2019 si konference i tentokrát klade za cíl představit zmíněné období příspěvky historiků, archivářů a dalších badatelů.

Konference se koná ve spolupráci s Univerziou obrany.

Pozvánka a program konference ke stažení  (pdf)

Program konference

9.30–9.35 zahájení
9.35–9.55 Slavík, Tomáš (Archiv bezpečnostních složek Brno/Kanice):
15. brigáda PS České Budějovice na přelomu 50. a 60. let
9.55–10.15 Mikle, Peter (SR, Archív ÚPN Bratislava):
Ochrana štátnej hranice v priestore 11. brigády PS Bratislava v rokoch 1951–1961
10.15–10.35 Zerbst, Jan (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha):
Analýza činnosti Okresního výboru KSČ Znojmo během eskalace berlínské krize roku 1961
10.35–10.45 diskuse
10.50–11.00 přestávka
11.00–11.20 Edl, Jan (Státní okresní archiv Tachov):
Správní reforma roku 1960 s ohledem na západní Čechy
11.20–11.40 Pulec, Martin (Policie ČR, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu):
Smrt v pohraniční uniformě – mýty a skutečnost (představení výsledků výzkumu)
11.40–12.00 Krejčí, Marek (Center for Art and Culture Studies, Brno):
K proměnám jihomoravského pohraničí na přelomu 50. a 60. let minulého století
12.00–12.15 diskuse
12.15–13.20 přestávka
13.20–13.40 Bureš, Michal (Západočeská univerzita Plzeň):
Hmotné pozůstatky ostrahy státní hranice v linii EZOH (elektrického zařízení ochrany hranice).
13.40–14.00 Trützschler von Falkenstein, Eugenie (SRN, Technische Universität Ilmenau):
Spolupráce mezi StB a Stasi ve stínu Berlínské zdi
14.00–14.20 Müller, Lubomír:
Rehabilitace a odškodnění obětí železné opony
14.20–14.35 diskuse
14.35–14.45 přestávka
14.45–15.05 Láník, Jaroslav (Vojenský historický ústav Praha):
Československá armáda v době druhé berlínské krize
15.05–15.25 Vaněk, Pavel (Archiv bezpečnostních složek Brno/Kanice):
Opatření v sestavě Pohraniční stráže na západní hranici v souvislosti s berlínskou krizí
15.25–15.50 Balk, Reinhold (SRN):
Ein Eiserner Vorhang – zwei Systeme. Betrachtungen der Grenzsperranlagen der CSSR und der DDR im Kalten Krieg
15.50–16.00 diskuse
16.00–16.15 závěr

Změna programu vyhrazena.

Organizační pokyny pro účastníky konference

Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno–Královo Pole, přednáškový sál, 4. patro

Příjezd: od hlavního nádraží tramvajovou linkou č. 12 (směr Technologický park), zastávka Technické muzeum.
Pokud pojedete osobním vozidlem, je možné parkovat v areálu muzea.

Konferenční poplatek: 200 Kč/osoba

Konferenční poplatek zahrnuje malé občerstvení po dobu konání konference a vydání sborníku z konference.
Žádáme o uhrazení poplatku za konferenci převodem na účet Technického muzea v Brně do 1. 5. 2022 na číslo účtu 197830621/0710, variabilní symbol: 0505.
Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte své jméno + název instituce (v tomto pořadí).

Při prezentaci prosíme předložit potvrzení o převodu na účet Technického muzea v Brně. Potvrzení o zaplacení poplatku za konferenci bude účastníkům předáno při prezentaci.

Cestovné a případné ubytování si hradí účastníci sami. Zájemcům zašleme informace o ubytování v okolí.

Bc. Roman Řezníček
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
reznicek@tmbrno.cz
tel.: 541 421 430, 778 522 511, 541 421 411 (recepce)

Ing. Mgr. Pavel Vaněk, PhD.
Archiv bezpečnostních složek Brno (Kanice)
pavel.vanek@abscr.cz
tel.: 221 008 167

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/ochrana-statni-hranice-ve-stinu-berlinske-zdi-2022-05-05/