Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně pořádají 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM. Konference konzervátorů-restaurátorů se koná pod záštitou Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky rady pro kulturu a školství Zlínského kraje.

Konference se uskuteční ve dnech 12.–14. září 2023 na Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati a je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí. Cílem konference je především prezentace nových trendů a příkladů správné praxe v péči o kulturní dědictví. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora v návaznosti na muzejní praxi.

Podrobnosti najdete na stránce Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně: Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/konference-konzervatoru-restauratoru-2023-ve-zline/