Archeologia Technica 39 / 2021

V letošním roce pořádá Technické muzeu v Brně již 39. seminář

Archeologia technica / Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami

Seminář proběhne v úterý 12. října 2021 od 9.30 hodin.

Posláním seminářů je prezentace a řešení problémů spojených s archeologickými výzkumy technických a technologických zařízení, dokumentací a záchranou průmyslového dědictví i seznamování s výsledky praktických experimentů prováděných v rekonstrukcích starých výrobních zařízení.

Semináře se specifickou tématikou výrobních a technických zařízení mají svůj nepochybný význam a v jejich konání a zpřístupňování přednesených příspěvků a informací ve stejnojmenném časopise budeme i nadále pokračovat.

Program semináře (pdf) – ke stažení

Místo konání semináře

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole.

Příjezd: tramvají č. 12 směr Technologický park, zastávka Technické muzeum.
Možnost (omezená) parkování v areálu muzea.

Zájemci o přednesení příspěvku nechť zašlou název a anotaci nejpozději do 1. října 2021 na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Účastnický poplatek

činí 200 Kč, pro studenty 50 Kč (neplatí pro přednášející).

Kontakt na organizátory

Ondřej Merta / 541 421 426 / merta@technicalmuseum.cz

 

Semináře Archeologia technica / Zkoumání výrobních prostředků a technologií archeologickými metodami

Prvotním popudem k pořádání setkání v prosinci roku 1974 byla vzájemná domluva desítky československých archeologů (tehdy mladší generace) o vhodnosti vzájemného setkávání, při němž by byly prezentovány a řešeny problémy spojené s výzkumy technických a technologických zařízení odkrývaných při archeologických výzkumech. Tomuto poslání odpovídal původní název setkání i vydávaného sborníku „Zkoumání výrobních objektů a zařízení archeologickými metodami“. Tento vpravdě barokně znějící název byl roku 1992 změněn návrhem Jiřího Waldhausera na dnešní název „Archeologia technica“.

Ze zakládajících členů a tradičních účastníků prvních seminářů se postupně stali zasloužilí pedagogové a profesoři univerzit a Vysokého učení technického v Brně. Postupně se náplň seminářů rozšířila na prezentaci širších problémů spojených s posunem chápání industriální archeologie navíc směrem k dokumentaci a ochraně technických památek ve smyslu ochrany průmyslového a kulturního dědictví.

Přednesené příspěvky je možné publikovat v časopise Archeologia technica. Časopis vydávaný Technickým muzeem v Brně, v nějž se původní sborník přetransformoval, je uveden na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Příspěvky publikované ve starších sbornících Archeologia technica / Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami jsou ve formátu pdf umístěny na webu starahut.com, pod záložkou ARCHEOLOGIA TECHNICA. Sborníky si můžete objednat i prostřednictvím e-shopu Technického muzea v Brně.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/archeologia-technica-39-2021/