Nová definice muzea aneb její klady a zápory

Technické muzeum v Brně a Muzeologická komise Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Českým a Slovenským národním výborem ICOM, Zväzom múzeí na Slovensku a Oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na odborný seminář

Nová definice muzea aneb její klady a zápory

7.–8. března 2022
Technické muzeum v Brně
přednáškový sál

Mezinárodní rada muzeí ICOM se již mnoho let snaží připravit novou definici muzea, jak tomu bylo i před Generální konferencí ICOM v japonském Kjótu. Česko-slovenská muzeologie má velkou tradici a stále dobré jméno doma i v zahraničí, a proto by chtěla také přispět svým dílem k prohloubení diskuse nad tématem definice muzea při zohlednění svých specifických teoretických přístupů i praktických zkušeností. Seminář je koncipován jako diskusní fórum před Generální konferencí ICOM v Praze, kde by mělo dojít k přijetí nové definice.

Seminář by měl odpovědět i na tyto otázky:

 • Je nutno stávající definici ICOM měnit a pokud ano, nestačily by jen drobnější úpravy?
 • Je definice připravená pro GK v Kjótu stále v něčem inspirativní, nebo již patří jen do historie oboru?
 • Jak vyhodnotit současné celosvětové i domácí dotazníkové výzkumy, které mají vést k nové definici?
 • Je forma dotazníku oslovujícího i nečleny ICOM vhodnou formou?
 • Má být definice spíše filozofující, vědecká, respektive muzeologická, nebo spíše praktická?
 • Má být znalost muzeologie spíše naším odborným pozadím pro formulování promyšlené definice, nebo se muzeologické slovní obraty mají přímo projevit v definici?
 • Mají být muzea otevřená společnosti nebo veřejnosti a své sbírky komunikují nebo prezentují?
 • Je archeologická či přírodní lokalita také muzeem?
 • Musí být muzeum vždy nonprofitní?
 • Existuje muzeum bez sbírek?
 • Jak se vypořádat s problémem hmotného a nehmotného, případně digitálního dědictví?

Na výše uvedené i další otázky se seminář bude snažit najít odpovědi, případně závěry diskuse i sumarizovat.

Součástí společenského večera bude také slavnostní vernisáž mezinárodní výstavy „Stroje Leonarda da Vinci“ v Technickém muzeu v Brně.

Pozvánka (pdf)

Organizační pokyny (pdf)

Program (pdf)

Vaše přihlášky očekáváme do 10. ledna 2022. Pro přihlášené přednášející je vyhrazena doba 20 minut, pořadatelé si vyhrazují právo, v případě velkého zájmu ze strany veřejnosti, zkrátit dobu přednášky na 10 minut. Běžná technika (dataprojektor, osobní počítač) bude k dispozici na místě.
Přihlášky prosím zašlete na adresu: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, k rukám Mgr. Petra Nekuži nebo na e-mail: nekuza@tmbrno.cz.

Přihláška k vyplnění (pdf)

Ze semináře bude vydán sborník s překlady textů do angličtiny. Své příspěvky zašlete nejpozději do 15. února 2022, jinak nebudou do sborníku zařazeny. Prosíme o dodržení citačních zvyklostí dle Technického muzea v Brně a zpracování ve formátu Word, font písma Arial, velikost 12.

Pravidla bibliografických citací (pdf)

Náklady na cestovné a dopravu si hradí účastníci sami, konferenční poplatek vybírán nebude. Podle aktuálního stavu pandemické situace bude seminář pořádán prezenční, distanční či hybridní formou.

Seminář se bude konat za finanční podpory Asociace muzeí a galerií České republiky a Českého výboru ICOM.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Nekuža / nekuza@tmbrno.cz

 

Na setkání se těší

Ing. Ivo Štěpánek
ředitel Technického muzea v Brně

doc. PhDr. Jan Dolák, PhD.
předseda muzeologické komise AMG

Závazná přihláška

Položky označené jako povinné (*) je nutné vyplnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/nova-definice-muzea-aneb-jeji-klady-a-zapory/