Konference konzervátorů-restaurátorů 2023

V polovině září se ve Zlíně uskuteční 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů

4. 9. 2023

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) pořádá společně s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Konferenci konzervátorů-restaurátorů. V pořadí již 31. setkání se uskuteční ve dnech 12.–14. 9. 2023 v aule U2 Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

Na konferenci se sejde více než tři sta odborníků, převážně konzervátorů-restaurátorů, z muzeí, galerií, knihoven a dalších paměťových institucí, ale i ze soukromé praxe, společně s výzkumnými pracovníky a dalšími specialisty z oblasti péče o kulturní dědictví včetně pedagogů a studentů restaurátorských a dalších odborných škol. Akce se zúčastní rektor UTB, ředitelé pořádajících muzeí, zástupci vedení Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a také Českého výboru Mezinárodní rady muzeí ICOM (International Council of Museums).

Cílem setkání je prezentovat a sdílet výsledky průzkumu historických materiálů, konzervátorsko-restaurátorských zásahů i preventivní péče o památky, ale i nové či osvědčené metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví nebo etické zásady této profese. „Konzervátoři a restaurátoři musí držet krok s aktuálními vědeckými přístupy zkoumání a ošetření památek a artefaktů, musí se orientovat v mikroklimatických parametrech prostředí pro jejich uchovávání a zároveň mít i dostatečnou praxi a řemeslnou průpravu pro výkon svého povolání. Konference dává prostor pro multioborovou výměnu a sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností z daného oboru,“ podotýká Ing. Alena Selucká, náměstkyně ředitele pro Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, které je jedním z hlavních organizátorů této akce.

Letošní program 31. ročníku Konference konzervátorů-restaurátorů představí široké spektrum příspěvků týkajících se ošetření a zachování předmětů kulturního dědictví, jako jsou například hedvábné textilie, nástěnné olejomalby, smaltované artefakty, archeologické nálezy, cínové křtitelnice nebo technické památky. Plénum se bude zabývat rovněž pokročilými technologiemi, jako je výpočetní tomografie nebo čištění laserem, které se stále více uplatňují při zkoumání a ošetřování historických předmětů.

Vzhledem k místu konání konference se její účastníci seznámí také s ukázkami příkladné péče o sbírkové předměty a objekty nemovitého kulturního dědictví zlínského regionu, a to prostřednictvím jeho významných kulturních institucí – Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Součástí programu jsou i odborné exkurze zahrnující prohlídku expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a významných památek města Zlína – Památníku Tomáše Bati a Baťova mrakodrapu.

Záštitu nad konferencí převzala Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje a Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora statutárního města Zlína. Pořádání konference podpořily: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Ministerstvo kultury, Zlínský kraj, statutární město Zlín, 14│15 Baťův institut a Český výbor ICOM.

Podrobnější informace k 31. ročníku Konference konzervátorů-restaurátorů ve Zlíně naleznete na: www.tmbrno.cz/odborne-akce/konference-konzervatoru-restauratoru-2023-ve-zline/

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Fricová | Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně
fricova@tmbrno.cz | 541 421 452


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

V polovině září se ve Zlíně uskuteční 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů (doc)

V polovině září se ve Zlíně uskuteční 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2023/konference-konzervatoru-restauratoru-2023/