Otevření nového návštěvnického centra – Větrný mlýn v Kuželově

Otevření nového návštěvnického centra národní kulturní památky Větrný mlýn v Kuželově

15. 6. 2022

Větrný mlýn v Kuželově z roku 1842 patří k tzv. holandskému typu zděných mlýnů, kdy otočná je střecha mlýna, uložená na opěrných kladkách na kolejnici horního okraje zdiva. Celé století sloužil zemědělcům z okolí. Technické muzeum v Brně jej do správy získalo v polovině 70. let minulého století. V roce 1977 muzeum mlýn zpřístupnilo veřejnosti a v roce 2010 z nařízení vlády České republiky obdržel mlýn status národní kulturní památka.

V areálu mlýna se kromě samotné národní kulturní památky nachází stodola, obytné a hospodářské stavení s expozicemi horňáckého bydlení a hospodářství. Nyní zde Technické muzeum v Brně otevírá nové centrum pro návštěvníky umístěné v historickém objektu stodoly. „Naším cílem bylo vybudování samostatného návštěvnického centra při zachování vnější podoby stodoly,“ vysvětluje náměstek ředitele pro Odbor vědy a techniky TMB Josef Večeřa.

Rekonstrukce se uskutečnila ve dvou etapách.

První se uskutečnila díky programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika projektem Rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní památky Větrný mlýn v Kuželově včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice. Ten spolufinancoval Evropský fond pro regionální rozvoj. „V roce 2020 došlo k zajištění statiky objektu a k opravě střechy stodoly,“ upřesnil první část rekonstrukce vedoucí investičně provozního oddělení TMB Zdeněk Haiser. Dokončený projekt byl řádně zkolaudován v prosinci roku 2021.

„Z důvodu vyčerpání prostředků v uvedeném programu,“ pokračuje dále náměstek ředitele TMB Josef Večeřa, „zajistilo dofinancování druhé etapy Technické muzeum v Brně z uspořených prostředků, které získalo díky úspěšnému výběrovému řízení na dodavatele v projektu Rozšíření expozic a vybudování zázemí pro návštěvníky v hlavní budově muzea v Brně – Králově Poli.“
„Došlo k pozemkovým úpravám kolem objektu a k vydláždění nového chodníku. V interiéru vznikl zmíněný ústřední prostor pro návštěvníky, bylo vybudováno sociální zařízení a nainstalovány rozvody elektrického vedení a vedení pro vodu, položena dlažba a další potřebné práce,“ specifikoval navazující postup druhé etapy Zdeněk Haiser.
„Přestože areál větrného mlýna jako celku není památkově chráněn, brali jsme ohled na celkový vzhled památky jako komplexu, tedy včetně obytného a hospodářského stavení. Rekonstrukce tedy byla naplánována a zároveň realizována tak, aby byla v souladu s objektem národní kulturní památky větrný mlýn,“ uzavírá náměstek Josef Večeřa.

V roce 2019 obdrželo Technické muzeum v Brně za rekonstrukci samotného větrného mlýna první místo o Nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v kategorii Velké stavby a Cenu PATRIA NOSTRA hejtmana Jihomoravského kraje za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova.

Kontakt pro média:

Mgr. Josef Večeřa
náměstek ředitele pro Odbor vědy a techniky
vecera@tmbrno.cz | 541 421 405


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Otevření nového návštěvnického centra národní kulturní památky Větrný mlýn v Kuželově (doc)

Otevření nového návštěvnického centra národní kulturní památky Větrný mlýn v Kuželově (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2022/otevreni-noveho-navstevnickeho-centra-vetrny-mlyn-v-kuzelove/