TMB křtí publikaci Minerva 1881–2021

Technické muzeum v Brně křtí publikaci Minerva 1881–2021

21. 10. 2021

Sto čtyřicetiletou historii průmyslového podniku na výrobu šicích strojů Minerva mapuje nová publikace s názvem Minerva 1881–2021. Publikaci vydává společnost MINERVA BOSKOVICE, a.s. ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Křest publikace se uskuteční 25. října 2021 v 16.00 hod v Technickém muzeu v Brně. Stejnojmenná výstava v prostorách muzea připomíná veřejnosti tradici, historii i současnost firmy Minerva.

„Publikace Minerva 1881–2021 vznikla za podpory širokého kolektivu lidí, přátel, kolegů a spolupracovníků, kteří jsou nebo byli spjati různými způsoby se značkou MINERVA,” představuje knihu garant stejnojmenné výstavy Technického muzea v Brně Petr Nekuža. „Hlavní editor Jan Svoboda sestavil toto jedinečné dílo z mnoha zdrojů. V tomto rozsahu doposud nebylo nic publikováno.”
Téměř třistastránková publikace Minerva 1881–2021 upoutá pozornost odborné i laické veřejnosti nejen ucelenými a propracovanými chronologicky řazenými fakty z historie firmy od jejího vzniku až po současnost, ale i rozsáhlou obrazovou dokumentací poskytnutou vlastníky šicích strojů a správci sbírek a fotografií. „Velkým dílem se na odborném a historickém obsahu publikace podílel bývalý zaměstnanec Ing. Milan Sivera, který svým dlouhodobým zájmem a přístupem před lety vše započal,” pokračuje Petr Nekuža. „Rovněž je nutné vyzdvihnout laskavou podporu současného vedení podniku MINERVA BOSKOVICE, a.s. předsedkyni představenstva Ing. Romaně Špačkové, MBA a členovi představenstva Bc. Karlu Šmídovi.”

Firma Minerva vznikla úsilím dvou českých řemeslníků, Emila Rezlera a Josefa Komárka, kteří v roce 1881 založili závod na výrobu šicích strojů ve Vídni. K označení svých výrobků se rozhodli pro symbol starořímské bohyně řemesel, umění, moudrosti a války. Registrací značky Minerva včetně hesla „Meliora sunt bono inimica” („lepší je dobrému nepřítelem”) potvrdili záměr stát se jedním z průkopníků výrobců šicích strojů. V roce 1913 došlo ke sloučení firmy Rezler & Komárek ve Vídni s firmou Silesia v Opavě, a od roku 1936 doposud sídlí tento výrobní závod v Boskovicích, nyní jako součást koncernu DÜRKOPP ADLER GmbH.

Publikace Minerva 1881–2021 shrnuje všechny důležité mezníky historie továrny a vytváří tak kulturní dědictví průmyslového podniku, který je hrdý na svou historii a dokáže navazovat na svoji dlouholetou tradici. Jedním z  podporovatelů a spolupracujících institucí je Technické muzeum v Brně.

Kontakt pro média:

Jan Svoboda | editor publikace Minerva 1881–2021
svobodaj@minerva-boskovice.com | 602 127 036


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Technické muzeum v Brně křtí publikaci Minerva 1881–2021 (doc)

Technické muzeum v Brně křtí publikaci Minerva 1881–2021 (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2021/technicke-muzeum-v-brne-krti-publikaci-minerva-1881-2021-tz/