Individuální cesta k samostatnosti

Nová výstava přiblíží život lidí se zrakovým postižením a připomene 30. výročí úspěšného projektu Tyfloservis

15. 9. 2021

Braillovo písmo, bílá hůl nebo mluvící mobilní telefon – to jsou symboly, které si běžně spojujeme s pojmem „nevidomý.“ Výrazné oslabení nebo úplná ztráta zraku však způsobují změny v širokých sférách života, které by nás možná ani nenapadly.

Nová komorní výstava v Technickém muzeu v Brně s názvem „Individuální cesta k samostatnosti“ přiblíží každodenní život lidí se zrakovým postižením a připomene 30. výročí od založení úspěšného projektu Tyfloservis, který vznikl pod hlavičkou České unie nevidících a slabozrakých a který založil a do listopadu roku 2020 vedl její dlouholetý ředitel PhDr. Josef Cerha. „Hlavním posláním projektu je pomáhat lidem se zrakovým postižením zorientovat se v nové životní situaci a získat potřebné informace a dovednosti, které jim umožní žít v co nejvyšší míře plnohodnotný život ve svém domácím prostředí,“ přibližuje ThDr. Eva Machová, ThD., současná ředitelka Tyfloservisu, o.p.s.

Právě život v domácnosti reflektuje část nové výstavy, prostřednictvím praktických pomůcek pro lidi se zrakovým postižením. „Na výstavě návštěvníci uvidí například velmi oblíbenou pomůcku – indikátor hladiny. Ten upozorňuje na množství nalévané tekutiny v hrnečku. Principem je jednoduchý elektrický obvod, který se propojí při kontaktu čidel s hladinou tekutiny. Hladina hrníčku je signalizována zvukem nebo vibracemi. Občasné pípnutí a vibrace detekuje téměř plný hrníček, rychlejší pípnutí a nepřetržitá vibrace značí stop nalévání,“ představuje výstavu kurátorka Eliška Hluší z Technického muzea v Brně. Návštěvníci ve výstavě budou moci poznávat více než 30 praktických pomůcek, které jim přiblíží život lidí s těžkou zrakovou vadou.

Výstavu Individuální cesta k samostatnosti otevře muzeum veřejnosti 21. 9. v rámci stálé expozice Kultura nevidomých, která dokumentuje historii péče, výchovy a vzdělávání nevidomých a slabozrakých dětí i dospělých osob, její součástí jsou i speciální učební pomůcky, tiskařská zařízení pro tisk slepeckým písmem, ukázky typických řemesel a zaměstnání nevidomých, elektronická zařízení umožňující nevidomým a těžce slabozrakým lidem využívat počítače, společenské hry a mnoho jiných specificky upravených předmětů každodenní potřeby.

Kontakt pro média / Technické muzeum v Brně:

Eliška Hluší | kurátorka expozice Kultura nevidomých
hlusi@tmbrno.cz | 603 484 347

Barbora Kopecká | edukátor v expozici Kultura nevidomých
kopecka@tmbrno.cz | 608 958 999

Kontakt pro média / Tyfloservis:

Karolina Gašparová | Metodik pro oblast Fundraisingu a PR
gasparova@tyfloservis.cz | 608 572 383


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Individuální cesta k samostatnosti (doc)

Individuální cesta k samostatnosti (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2021/individualni-cesta-k-samostatnosti/