Technické muzeum v Brně vydává publikaci k výročí sametové revoluce

Technické muzeum v Brně
vydává publikaci k výročí sametové revoluce

11. 9. 2019

Publikaci s názvem Železná opona 1948–1989 vydá technické muzeum v polovině září, rozšíří tak akce, které muzeum letos k tomuto významnému výročí připravilo. První počin se konal v dubnu v blízkosti rakousko-českých hranic na památce TMB v Areálu československého opevnění v Šatově. Pod názvem Život za železnou oponou mimo jiné návštěvníkům představil, jakým způsobem docházelo k překročení státních hranic. Nová publikace je součástí mezinárodního projektu s názvem 30. výročí pádu železné opony, kterého se účastní TMB a Městské muzeum Horn v Dolním Rakousku. V listopadu brněnské muzeum otevře výstavu se shodným názvem publikace (Železná opona 1948–1989). „V prostoru muzea na podzim letošního roku postupně vyroste replika elektrifikovaného ostnatého zátarasu a také rotní signální stěny, které měly za úkol izolovat obyvatele tehdejší ČSSR před okolním světem a znemožnit tak emigraci za svobodou,“ představuje část výstavy kurátor a garant projektu Roman Řezníček.

„Odborné vědecké studie se ve vydávané publikaci z různých úhlů pohledu zabývají neprostupnou, 7 000 km dlouhou, hranicí rozdělující Evropu na dvě části,“ přibližuje publikaci Pavla Stöhrová z TMB. „Pozornost je věnována procesu zřizování organizované bezpečnostní složky – Pohraniční stráže, i budování ženijně technického zařízení v délce 750 kilometrů v úseku státní hranice s tehdejší Spolkovou republikou Německo a Rakouskem. Popsána je emigrace i vysídlování obyvatelstva, působení kurýrů a spolupracovníků zpravodajských služeb, opomenuty samozřejmě nezůstaly oběti vojskového střežení hranice ani další aspekty, jako například reflexe železné opony ve společnosti během a po skončení studené války.“

Odborný katalog „Železná opona 1948–1989“ vznikl jako výsledek vzájemného projektu přeshraniční spolupráce Technického muzea v Brně s Městským muzeem Horn v Rakousku. Kolektivní publikace k tematice ochrany státní hranice v průběhu trvání železné opony je dílem českých a rakouských odborníků. Je také výsledkem dlouhodobé činnosti Technického muzea v Brně, které se problematikou ostrahy státní hranice v období tzv. studené války zabývá již několik let. Od roku 2011 organizuje konference a vydává odborné publikace na příslušné téma, jejichž vyústěním je právě publikace Železná opona 1948–1989. Za účasti významných osobností kulturního i politického života České republiky a Rakouska bude v pondělí 16. září v odpoledních hodinách slavnostně pokřtěna.

Na základě přeshraniční spolupráce s Rakouskem je na období 2019/2020 připravena dvojice výstav, které se tematicky propojují. Výstava v rakouském muzeu v Hornu byla otevřena veřejnosti v květnu 2019 a 12. listopadu letošního roku se k ní přidá se svou výstavou Technické muzeum v Brně. Právě tyto výstavy doplňuje vydání odborného katalogu, který shrnuje jejich obsah a zároveň přináší podrobně mapující vývoj událostí před rokem 1989. Publikace přináší zároveň současné možnosti školní výuky těchto důležitých událostí. Katalog bude k dispozici základním školám, gymnáziím a knihovnám, které o něj projeví zájem. Svými příspěvky s unikátní fotodokumentací tak doplní výuku na školách v oblasti moderní historie.

Pro víc informací:
Š. Motalová, vedoucí oddělení komunikace a marketingu

           

 

          


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Technické muzeum v Brně vydává publikaci k výročí sametové revoluce (doc)

Technické muzeum v Brně vydává publikaci k výročí sametové revoluce (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2019/technicke-muzeum-v-brne-vydava-publikaci-k-vyroci-sametove-revoluce/