Slavnosti chleba 2019

Slavnosti chleba ve Slupi
lidová řemesla, folklor ale i technika a vojenská pekárna

3. 9. 2019

V sobotu 7. září 2019 se na památce Technického muzea v Brně v areálu Vodního mlýna ve Slupi a v jejím okolí uskuteční již patnáctý ročník tradiční akce Slavnosti chleba. Čerstvě upečený chleba, přehlídka zemědělské techniky, řemeslný jarmark nebo vystoupení folklorních souborů – to je jen zlomek z toho, co zažijí návštěvníci letošních slavností. Od 9.00 do 19.00 bude otevřený celý objekt mlýna, který veřejnost bude moci navštívit za zvýhodněné jednotné vstupné ve výši 30 Kč. Ani letos nebudou chybět předváděcí jízdy historických autobusů ze sbírek Technického muzea v Brně.

V areálu mlýna budou mít návštěvníci možnost vidět v provozu vojenskou polní pekárnu ze sbírek Technického muzea v Brně. Před zraky diváků se v ní bude péct chleba tak, jak to bývalo běžné v československé armádě od padesátých let. Takto připravený chleba bude možné na místě ochutnat a také zakoupit. Program slavností doplní tradiční vystoupení folklorních souborů a také jarmark lidových řemesel, který bude otevřen rovněž od 9.00 a představí například paličkování, pletení košíků, zdobení skla a drátovaní, výrobu staročeského trdla, sýrů, keramiky, skleněných šperků či výrobků ze šustí. Děti budou mít možnost povozit se na dřevěném, ručně poháněném kolotoči nebo se podívat, jak se ručně vyrábí foukané lesní sklo. Organizátoři si pro letošní ročník připravili také výstavu zemědělských strojů, které předvedou slavností spanilou jízdu areálem mlýnu přibližně v 11.00.

Na Slavnosti chleba se bude moci veřejnost svézt opravdu stylově –autobusy ze sbírek Technického muzea v Brně, které budou zdarma jezdit mezi Znojmem a Vodním mlýnem ve Slupi. Ze Znojma budou odjíždět ze stanoviště MHD u železniční stanice, dále zastavují u autobusových zastávek v projížděných obcích. V rámci těchto předváděcích jízd bude možné navštívit také další památku brněnského technického muzea – Areál československého opevnění v Šatově s  pěchotním srubem MJ – S3 „Zahrada“.

Letos se v programu poprvé představí i Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, která slaví sté výročí svého založení. Během akce přinese zajímavé přednášky například na téma netradičních přísad do chlebového těsta, zemědělské techniky spojené s praktickými ukázkami a řeč bude také o rybolovu a bylinkářství.

Vodní mlýn ve Slupi ve správě Technického muzea v Brně je od roku 1995 národní kulturní památkou. Slavnosti chleba se zde konají pod záštitou muzea už po patnácté. V roce 2009 muzeum otevřelo na památce jedinečnou expozici Vývoj mlynářství, za kterou získalo 1. místo v soutěži Gloria Musealis. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architekturou je ojedinělou památkou z řad vodních mlýnů u nás.

Slavnosti chleba pořádá obec Slup ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Program i jízdní řády všech linek autobusů ze sbírek muzea i další informace je možné najít na www.slup.cz/slavnostichleba

Kontakt pro média:

Šárka Motalová | vedoucí oddělení komunikace a marketingu
motalova@tmbrno.cz | 725 932 429


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Slavnosti chleba ve Slupi (doc)

Slavnosti chleba ve Slupi (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2019/slavnosti-chleba-2019/