Série komentovaných prohlídek uzavře výstavu mapující vývoj průmyslu na Moravě

Série komentovaných prohlídek uzavře výstavu mapující vývoj průmyslu na Moravě.

Technické muzeum v Brně otevřelo na podzim roku 2018 rozsáhlou výstavu mapující vývoj průmyslu na Moravě od roku 1918. Jejím cílem bylo během šesti měsíců ukázat návštěvníkům, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily podobu a stav průmyslu na Moravě, přiblížit změny po rozpadu Rakouska-Uherska a nástupu nových technologií. V prostorách výstavy Technického muzea v Brně se návštevník seznámí s nejdůležitějšími odvětvími průmyslu na Moravě a také s konkrétními podniky  a klíčovými osobnostmi, které se zasloužily o jeho rozmach.

Výstava vyvrcholí doprovodným programem, který připravili pro širokou veřejnost samotní kurátoři. „V rámci programu chceme přiblížit například textilní průmysl, který byl pro Brno obzvlášť důležitý, věnovat se budeme i obuvnickému průmyslu a fenoménu Baťa. První dubnový víkend se zájemci budou moci zúčastnit vycházky po brněnském industriálu, konrétně se vydáme na procházku po ulici Křenová, kde se zrcadlí dějiny města posledních dvou století,“ přibližuje doprovodný program kurátor Pavel Holman.

Série přednášek a komentovaných prohlídek se uskuteční v prostorách Technického muzea v Brně či v samotném terénu. Zakončí tak výstavu mapující vývoj průmyslu na Moravě, kterou návštěvníci budou moci zhlédnout do 21. dubna.

Kontakt pro média

Pavel Holman | kurátor a garant výstavy Průmysl na Moravě 1918
holman@tmbrno.cz | 778 880 062

 

Doprovodný program

Přednáška 20. března 2019 od 17.00 v přednáškovém sále TMB
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.: Přehled vývoje textilního průmyslu na Moravě

Textilní průmysl patřil k nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím na Moravě. Proslavil zejména Brno a jeho okolí, ale i některé další regiony, např. Šumpersko. Zdejší továrny zpracovávaly všechny základní přírodní textilní suroviny a postupně i vznikající umělé. Vzniklé výrobky pak byly vyváženy do celého světa. S vývojem textilního průmyslu na Moravě a s vybranými brněnskými textilními podnikateli seznámí návštěvníky přední historik hospodářských dějin doc. Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu.

Přednáška 27. března 2019 od 17.00 přednáškový sál TMB
Jiří Novotný: Průmysl v dokumentárním a hraném filmu 1. pol. 20. stol.

V roce 1895 byl představen nový vynález – kinematograf. „Pohyblivé obrázky“ brzy zaujaly a vznikl tak nový zábavní a umělecký fenomén – film. Od počátku kinematografie jsou natáčeny jak filmy hrané, tak dokumentární, které mapují běžný svět okolo nás. Filmu neunikla ani rozvíjející se průmyslová výroba. V době první republiky byla natočena řada dokumentárních filmů o československém průmyslu a některé firmy film využívaly jako reklamní médium. Téma průmyslu se vyskytlo i v některých hraných filmech. S historií prvorepublikových filmů o průmyslu seznámí návštěvníky kurátor Národního filmového archivu Jiří Novotný.

Přednáška 1. dubna 2019 od 17.00 v přednáškovém sále TMB
Mgr. David Valůšek: Obuvnický průmysl ve Zlíně a firma Baťa

Když se řekne Zlín, většině lidí se okamžitě vybaví výroba obuvi a firma Baťa. Obuv se továrně vyráběla i v jiných městech, např. Skutči a Zruči nad Sázavou, ale spojení se Zlínem je nejznámější. Tomáši Baťovi se postupně podařilo vybudovat rozsáhlý a plně soběstačný koncern, který expandoval i do jiných zemí a na další kontinenty. Baťa se stal i symbolem moderního podnikatele, který jen nevyrábí, ale stará se i o propagaci, prodej a odbyt a také o své zaměstnance. S historií obuvnictví na Zlínsku a dějinami Baťova koncernu seznámí návštěvníky historik a ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně Mgr. David Valůšek.

Komentovaná prohlídka 3. dubna 2019 od 15.00 hodin
Výstavou Průmysl na Moravě 1918 provedou návštěvníky její autoři, Pavel Holman a Radek Slabotínský. Příblíží vývoj průmyslu na Moravě na přelomu 19. a 20. století a to, jaký vliv měl vznik samostatného Československa. Vše na příkladu konkrétních průmyslových odvětví a firem typických pro významné průmyslové regiony na Moravě. Brno proslavil hlavně textilní průmysl, ale rozvíjela se zde i moderní odvětví jako elektrotechnika a energetika. Pro Zlín byla typicka výroba obuvi produkovaná nejen firmou Baťa, ale také firmami Iris, Manoj a dalšími. Ostravsko proslavilo hlavně hornictví a hutnictví, ale méně známé jsou již osobnosti, které za těmito úspěchy stály. A návštěvník uslyší mnoho dalších zajímavostí o moravském průmyslu.

Maximální kapacita je 25 osob, zájemce prosíme, aby svoji účast předem nahlásili e-mailem na adresu holman@tmbrno.cz. Vstupné je dle běžného ceníku do muzea.

Komentovaná vycházka po brněnském industriálu 6. dubna 2019, ve 14.00
Křenová – ulice a předměstí v průběhu času

Procházka po ulici Křenová nás zavede do prostředí, kde se zrcadlí dějiny města posledních dvou století. Na této důležité dopravní tepně je možné pozorovat doklady bouřlivého rozvoje města, který úzce souvisí s průmyslovou revolucí. Křenová byla městskou skládkou, sídlem špitálu a chorobince, nelegální ubytovnou brněnských židů, industriálním předměstím se svého času největší kožedělnou továrnou světa a spoustou pavlačových dělnických domů. Procházela územím celé řady vodotečí, které dnes již neexistují, a kdysi dokonce vedla středem původního toku Svitavy.

Sraz je ve 14.00 před domem na Křenové 8 (Schrott bar). Maximální počet účastníků je 25 osob, zájemce prosíme, aby svoji účast předem nahlásili u Pavla Holmana, e-mail: holman@tmbrno.cz.


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Série komentovaných prohlídek uzavře výstavu mapující vývoj průmyslu na Moravě (doc)

Série komentovaných prohlídek uzavře výstavu mapující vývoj průmyslu na Moravě (pdf)

Doprovodný program k výstavě Průmysl na Moravě 1918 (doc)

Doprovodný program k výstavě Průmysl na Moravě 1918 (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2019/serie-komentovanych-prohlidek-k-vystave-prumysl-tz/