Konference konzervátorů-restaurátorů 2019

Konference konzervátorů-restaurátorů 2019
v Rožnově pod Radhoštěm

5. 9. 2019

Ve dnech 10. – 12. 9. 2019 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční již 28. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů.  Konference konzervátorů-restaurátorů (KKR) představuje největší profesní setkávání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice. Letos se účastníci konference budou moci těšit např. na restaurování památek poškozených ohněm – chata Libušín či historické zbraně z hradu Krásna Hôrka nebo také na restaurování kolekce šperků, osazených unikátními českými granáty. Pravidelně jsou zde prezentovány nejen původní studie z oblasti průzkumů nejrůznějších materiálů, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, preventivní péče o památky, ale i nové metody v oblasti ochrany kulturního dědictví.

KKR je každoročně pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR a za podpory Ministerstva kultury ČR a Českého výboru ICOM. V letošním roce přijalo roli hostitelské instituce Národní muzeum v přírodě. Konání akce podpořili též osobní záštitou starosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš a člen rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport Mgr. Miroslav Kašný.

Tři konferenční dny nabídnou účastníkům bohatý program. Úvodní přednáška je věnována národní kulturní památce Libušín, která byla těžce poškozena požárem v roce 2014. Představeny budou výsledky průzkumu barevné povrchové úpravy exteriéru tohoto výjimečného architektonického objektu a konceptu jeho obnovy po poškození požárem. Tématu rizika ohně a jeho ničivým účinkům na památky, které letos velmi rezonuje ve společnosti, je věnován i další příspěvek o restaurování historických palných zbraní z hradu Krásna Hôrka. Ze širokého spektra dalších příspěvků jmenujme alespoň restaurování a průzkum kolekce šperků Ulriky baronky von Lewetzow, která je osazena pravými českými granáty extrémní velikosti. Dále budou představeny podmalby na skle, restaurování pohyblivého betlému z Dětenic nebo průzkum portrétních miniatur na slonové kosti. Součástí konference je také panelová diskuze u posterových prezentací s neméně zajímavými tématy. KKR se ovšem neodehrává pouze za zavřenými dveřmi přednáškového sálu. Patří k ní také odborná exkurze, která letos zahrnuje prohlídku areálu Valašského muzea v přírodě i návštěvu objektu Libušín na Pustevnách.

Kulturní dědictví ve své hmotné i nehmotné podstatě představuje hodnoty, které je důležité chránit a uchovávat pro budoucí generace. V oblasti ochrany kulturního dědictví hraje důležitou roli zejména konzervace a restaurování.  Progresivní vývoj tohoto oboru s cílem zkvalitnění péče o objekty kulturního dědictví je založen především na prohlubující se mezioborové spolupráci. Konference vytváří platformu pro sdílení a výměnu znalostí a zkušeností odborníků nejen z řad muzejní a galerijní sféry, památkové péče, ale i archivů a knihoven včetně, i odborných a vysokých škol.

Kontakt pro média:

Alena Selucká, náměstek ředitele pro Metodické centrum konzervace
selucka@tmbrno.cz
tel. 541 421 407, 724 334 953


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Konference konzervátorů-restaurátorů 2019 (doc)

Konference konzervátorů-restaurátorů 2019 (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2019/konference-konzervatoru-restauratoru-2019/