Konference – Český granát

Konference – Český granát
historie, identifikace, zpracování, restaurování

14.–15. května 2019

7. 5. 2019

Český granát je právem považován za český národní kámen. Jedná se o sytě červený, průhledný až průsvitný minerál, který patří do skupiny pyropů. Poprvé byl označen jako granatus bohemus, tedy granát český, v mineralogické příručce Čech Anselma Boeotia de Boodt Gemmarum et lapidum historia z roku 1609, kde byla také popsána všechna česká naleziště.

Užívání granátů k ozdobným účelům, zvláště pak ve šperkařství je na našem území známo již od středověku. Zlatá éra granátového šperku je však spojena s počátkem národního obrození, v jehož pojetí se stal český granát národním a vlasteneckým symbolem. Granátový šperk byl oblíben u širokého spektra veřejnosti, především u měšťanstva, intelektuálů i aristokracie. S tímto módním trendem je také spojen rozvoj bižuterních závodů, které vyráběly skleněné imitace granátů a zpřístupnily tak „granátový“ šperk i slabším sociálním vrstvám.

Konference Český granát – historie, identifikace, zpracování, restaurování nabízí pohled na český granát jak z přírodovědného, tak z uměnovědného hlediska. První den konference je tematicky rozdělen do několika bloků, z nichž první je věnován historii těžby, zpracování českého granátu a lokalitám výskytu chrompyropu u nás i v zahraničí. Následujícím tématem jsou možnosti a metody identifikace českého granátu, přírodní a syntetické náhrady, včetně výroby kompozičních skel. Posledním, ale neméně důležitým, bodem prvního dne konference je také otázka legislativy a právní ochrany. Druhý den konference se nese v duchu konzervování-restaurování předmětů zdobených českými granáty a projevům užití českého granátu v uměleckých řemeslech. Prezentován bude postup restaurování unikátního souboru šperků baronky Ulriky von Levetzow z Muzea v Mostě, jehož součástí je i největší broušený kus českého granátu na světě. Představeny budou rovněž kolekce granátových šperků nejen ze sbírek Národního muzea, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, ale i Slovenského národného múzea a Múzea města Bratislavy. Pozornost bude věnována také českému granátu v lidové kultuře a také jako zdroji inspirace pro jabloneckou bižuterní produkci.

Konference je určena odborné veřejnosti, která se zabývá problematikou českého granátu – mineralogům, ¹gemologům, sběratelům, šperkařům, výrobcům a samozřejmě muzejním pracovníkům, především kurátorům a konzervátorům-restaurátorům.

Odborná konference Český granát – historie, identifikace, zpracování, restaurování je pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s pracovními skupinami Kovy a Sklo Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR.

Kontakt pro média:

Alena Selucká, náměstek ředitele pro Metodické centrum konzervace
selucka@tmbrno.cz
tel. 541 421 407, 724 334 953

¹Vysvětlivka: gemologie je věda zabývající se drahými kameny. Jedná se o aplikovanou mineralogii, která zkoumá vznik, lokaci, vlastnosti a technologie zpracování přírodních materiálů – drahokamů a polodrahokamů. Zaměřuje se na jejich identifikaci a rozlišení od umělých (syntetických) kamenů.
Gemologická laboratoř může odhalit zda je diamant přírodní, či syntetický.


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Konference – Český granát (doc)

Konference – Český granát (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2019/konference-cesky-granat/