Technické muzeum v Brně převezme vzácný předmět do sbírek

Technické muzeum v Brně převezme vzácný předmět
do sbírek

aneb kterak žena manželovi k úspěšnému podnikání dopomohla

Repliku vůbec prvního motorového vozu převezme jako dar ředitel Technického muzea v Brně v sobotu 18. 8. 2018. Převzetí se uskuteční v rámci XV. ročníku mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz, která se koná v Křížové chodbě a Rajské zahradě v areálu Nové radnice.  K slavnostnímu předání dojde v 17.00. Replika prvního motorového vozu byla vyrobena v roce 2017, má sériové číslo U17/65.

„Svým způsobem se jedná opravdu o unikát. V současné době se v ČR nachází pouze jedna replika, a to v soukromé sbírce.,“ říká kurátorka sbírky automobilů TMB Sylvie Zouharová Dyková. „Tento exponát si budou moci návštěvníci prohlédnout hned od úterý 21. 8. 2018 ve foyeru muzea.“ V pondělí má TMB zavírací den.

„Strojírenství a zvláště automobilový průmysl měl v Českých zemích již od Rakouska-Uherska velmi silnou pozici a má ji dodnes. Je v mém zájmu,“ jsou slova dárce, „aby široká veřejnost a zvláště pak školní mládež si byla této skutečnosti vědoma. Pokračování v této tradici je velmi důležité a třeba
i tento exponát, který sice není českým výrobkem, ovlivnil ve své době um a technickou zručnost českých strojařů, kteří se svými výrobky mohli srovnávat s tehdejší strojírenskou špičkou. Doufám tedy, že i tento exponát podnítí vynalézavost a nové trendy v konstrukci automobilů pro příští desítky let.“ Dárce si přeje zůstat v anonymitě.

Trocha historie – motorová tříkolka Benz

V roce 1885 v Mannheimu předvedl Carl Friederich Benz první motorový vůz, který začátkem roku 1886 obdržel patent, známý pod číslem 1. Jeho prodej se nesetkal s velkým zájmem, dokud „propagaci“ nevzala do svých rukou jeho žena Bertha. Údajně bez vědomí svého manžela vyjela
 5. srpna roku 1888 (letos je to 130 let) z Mannheimu do svého rodného města  Pforzheimu.  Se syny zdolala dálku 106 km bez nehody, i když s technickými problémy.  Třeba palivo zanášelo karburátor a docházelo k jeho ucpávání.  Bertha Benzová si věděla rady a k jeho čištění používala ryze ženskou pomůcku –  úzkou sponu do vlasů.  Po cestě také neměla kde dočerpat potřebný benzín a dočasnými čerpacími stanicemi se staly lékárny na dané trase. Bertha Benzová vyjela z Mannheimu za svítání, do Pforzheimu dojela k večeru. Svým počinem přitáhla zájem o vůz nejen přihlížejících obyvatel, ale také novinářů. Rozptýlila pochybnosti o tom, že vůz je nespolehlivý a není bezpečný.  Jeho prodeji se začalo dařit.

Replika vůbec první motorové tříkolky Benz obohatí sbírku automobilů Technického muzea v Brně. Vedení muzea si tohoto daru velmi váží a dárci děkuje. Poděkování patří také Moravské bance vín, která umožní na své akci slavnostní předání daru.

Akce:

Grand Prix Austerlitz, XV. ročník mezinárodní ochutnávky výstavy vín
18. 8. 2018, 14.00 – 20.00
Areál Nové radnice

Kontakt pro média k akreditaci:

Irena Svobodová
irena.svobodova@bankavin.cz
602 586 090


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Technické muzeum v Brně převezme vzácný předmět do sbírek (doc) 14. 8. 2018

Technické muzeum v Brně převezme vzácný předmět do sbírek (pdf) 14. 8. 2018

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2018/tmb-prevezme-vzacny-predmet-tz/