Kdyby tisíc flašinetů

Kdyby tisíc flašinetů

Účastníci setkání se rozloučí s Brnem benefičním koncertem

Benefičním koncertem uzavřou své brněnské setkání s mezinárodní účastí v neděli v Českobratrském evangelickém chrámě J. A. Komenského (tzv. Červený kostel) na Komenského náměstí flašinetáři. Výtěžek v plné výši věnují účastníci a organizátor – Technické muzeum v Brně – Centru podpory lidí s autismem Paspoint, z. ú.  Koncert začne v 19.00, vstupenky budou v prodeji na místě hodinu před koncertem, od 18.00.

Od pátku do neděle, vždy v odpoledních hodinách, budou hrát a předvádět svá čísla flašinetáři z evropských zemí v ulicích, uličkách a na náměstích historického centra města. Jejich mezinárodní setkání v Brně se  letos koná po deváté a již  tradičně věnují závěrečný koncert a jeho výtěžek
na pomoc lidem s poruchami autistického spektra – asociaci Paspoint, z. ú.

Porucha autistického spektra (PAS) je celoživotní neurovývojové postižení. Lidé s touto diagnózou nereagují vždy přiměřeně na běžné životní situace, protože nerozumí správně tomu, co vidí, slyší
a prožívají. Projevy autismu jsou rozmanité a neexistují dva jedinci se shodnými projevy. I přes tuto rozmanitost se postižení projevuje především v oblastech: komunikace, sociálního chování a představivosti.

Paspoint je nástupcem asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM, která vznikla v roce 2002
z iniciativy rodičů a odborníků. Je součástí celostátní organizace APLA a působnost má
v  Jihomoravském kraji. Veškeré aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život těmto lidem a poskytovat jim systematickou a komplexní profesionální pomoc.

Malé ohlédnutí za prací PASPOINTu v loňském roce 2017:

V rámci poradenského centra pro rodiny s dětmi poskytla asociace podporu celkem 122 rodinám. Kolem 600 výjezdů učinili jeho pracovníci ve službách rané péče. Osobní asistenci využilo 78 klientů, zajistilo ji 50 osobních asistentů. Ve volnočasových aktivitách realizoval Paspoint 8 zájmových kroužků, 8 sobotních výletů, 2 letní pobytové tábory, 2 letní aktivity a přírodovědný týden plný aktivit v Lamacentru. V roce 2017 jim při realizaci volnočasových aktivit a osvětových akcí pomohlo 45 dobrovolníků. (Jedná se pouze o vybrané údaje).
Více informací na www.paspoint.cz
.

 

Kontakt pro média:

Petr Nekuža | organizátor akce
vedoucí Kruhu přátel TMB – flašinety a mechanické stroje
kurátor sbírky TMB Mechanické stroje
nekuza@tmbrno.cz |+420 724 222 795

 

IX. mezinárodní setkání flašinetářů pořádá Technické muzeum v Brně s podporou Ministerstva kultury České republiky. Akce je součástí festivalu Maraton hudby Brno.


TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Kdyby tisíc flašinetů (doc) 10. 8. 2018

Kdyby tisíc flašinetů (pdf) 10. 8. 2018

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/media/tiskove-zpravy-2018/kdyby-tisic-flasinetu-tz/