Železářství
Vývoj hutnictví u nás od jeho počátků do období průmyslové revoluce

Expozice

Železářství

Expozice je věnována hutnictví železa na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce. Nejstarší fáze výroby je dokumentují nálezy z archeologických výzkumů a rekonstrukce výroby založená na nálezech pozůstatků hutnických pecí. Pozornost je věnována objevu raně středověkého hutnického centra v Moravském krasu, které je za současného stavu vědomostí největším dosud známým střediskem tohoto typu na území západních Slovanů. Výroba železa v období vrcholného středověku je dokumentována prostřednictvím modelů hamru a velké kusové pece spolu s ukázkou výrobků.

Nový typ železářské technologie spolu s takzvanou vysokou pecí přichází na naše území na přelomu 16. a 17. století. Vysoká dřevouhelná pec mohla uspokojit stále se zvyšující poptávku po železe respektive litině až do počátku 19. století, kdy je v období průmyslové revoluce nahrazováno dřevěné uhlí koksem. Potřeba surového železa v 19. a 20. století neustále narůstá, technologie výroby je užívána dodnes.

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/expozice/zelezarstvi/