Spolupráce s norským Folkemuseem
a první pracovně-studijní cesta vedení TMB do Norska

Nejnovější aktuality

V srpnu roku 2018 podalo Technické muzeum v Brně projektovou žádost do 1. otevřené výzvy o grant z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 s názvem „Fire Protection Co-operation between Norwegian Folkemuseum and Technical Museum in Brno”.

Cíle projektu byly stanoveny následovně:

  1.  prohloubit další spolupráci s norským Folkemuseem v oblasti požární ochrany a spolupráce na přípravě další stálé interaktivní expozice požární zabezpečovací techniky s názvem „Kabinet bezpečnosti“
  2. návštěva dalších kulturních institucí v Oslu za účelem zjištění zpracování požární ochrany a bezpečnosti,
  3. účast na celodenním semináři o bezpečnosti, včetně školení a demonstrace požáru v Bezpečnostním centru „if“ v obci Hobøl,
  4. schůzka s vedením Norského vědecko-technického muzea a dojednání další vzájemné spolupráce a
  5. návštěva a setkání s představiteli Norského národního muzea umění, architektury a designu.

Projekt byl po procesu hodnocení schválen k financování, a tak v půlce října mohla být uskutečněna první pracovně-studijní cesta vedení TMB do Norska, která by naplnila výše uvedené. Byla podepsána dlouhodobá smlouva o spolupráci mezi TMB a Folkemuseem, byly projednány možnosti spolupráce s Norským vědecko-technickým muzeem a uskutečněno setkání s vedoucími pracovníky Národního muzea umění, architektury a designu. Z důvodů studia požární ochrany bylo navštíveno několik dalších kulturních institucí jako Ibsen muzeum, Norské námořní muzeum, Muzeum norského odporu, farma Bogstad, Pevnost Oskarsborg a Muzeum norských ozbrojených sil. Díky vedení Folkemusea měli členové TMB mimořádnou možnost se zúčastnit i požárního cvičení v Bezpečnostním středisku společnosti „if“. Tato společnost úzce spolupracuje s veřejnými i soukromými subjekty při školení jejich zaměstnanců v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Pracovně-studijní cesta byla velmi inspirativní a splnila veškerá očekávání. Podrobně o ní budeme informovat v průběhu roku 2019 v připravovaném článku „Spolupráce Technického muzea v Brně a Norského Folkemusea v požární ochraně“, který bude publikován ve Věstníku AMG. Poznatky z cesty pak budou ještě prezentovány v rámci připravovaného semináře „Stabilní požární zařízení a jejich využití v kulturních institucích“, který bude TMB v tomto roce pořádat v Brně.
Těšíme se, že spolupráce s dalšími norskými kulturními institucemi se bude v budoucnu rozvíjet tak dobře, jako dlouhodobá kooperace s Folkemuseem.

Fotky z pracovně-studijní cesty

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/aktuality/spoluprace-s-norskym-folkemuseem/