Pocta neznámým vědeckotechnickým pracovníkům
slavnostní odhalení busty

Nejnovější aktuality

Kinetická busta s názvem Neznámým vědeckotechnickým pracovníkům byla slavnostně odhalena realizátorským týmem v budově Technického muzea v Brně – Králově Poli v pondělí 29. listopadu 2021. Autorem pamětní busty je sochař a pedagog Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně Dušan Váňa. Smyslem busty je připomenout práci technických odborníků, kteří se zasloužili o pokrok lidstva a jejichž jména zůstávají i přes jejich nesporný přínos pro lidský život v anonymitě. Námět na zřízení busty vzešel z řad členů Klubu Brno Asociace strojních inženýrů.

„V expozicích Technického muzea v Brně mají návštěvníci možnost seznámit se s řadou strojů a dalších unikátních technických zařízení, které připomínají letitou snahu lidstva o technický rozvoj ve všech jeho směrech a podobách. I když se exponáty fyzicky zachovaly, u většiny z nich už nelze zjistit jména jejich tvůrců,” vysvětluje záměr ředitel TMB Ivo Štěpánek.

„Při tvorbě busty jsem se inspiroval představou,” přibližuje svoje pojetí Dušan Váňa, „že jednotlivé myšlenky, které vytvářejí výsledné technické řešení, musí na sebe navazovat stejně, jako do sebe zapadající zuby mechanického soukolí.” Tím autor znázorňuje složitost a dynamiku technického myšlení. Pravidelné opakování pohybu soukolí pak upomíná na usilovnou a nikdy neustávající práci. „Samotný portrét busty postrádá rysy konkrétní osoby,” pokračuje dále Dušan Váňa, „což symbolizuje pomíjivost lidské paměti a zároveň se vztahuje ke všem neznámým či zapomenutým vědeckotechnickým pracovníkům.”

Kinetická pamětní busta je umístěna ve vstupní hale hlavní budovy, před vchodem do expozic.

Odhalení busty, s ohledem na aktuální karanténní opatření, proběhlo jen v omezeném počtu zainteresovaných osob.

Kinetická busta s autorem Dušanem Váňou, foto TMB

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/aktuality/pocta-neznamym-vedeckotechnickym-pracovnikum/