Železná opona 1948–1989
výstava k 30. výročí pádu železné opony
prodlouženo do 27. 9. 2020

Výstavy a akce

Železná opona 1948–1989

výstava k 30. výročí pádu železné opony

Výstava:
od 12. 11. 2019 do 3. 5. 2020, prodlouženo do 27. 9. 2020

Výstava Technického muzea v Brně připravená v rámci 30. výročí pádu železné opony představí jeden z úseků naší historie. Mapuje železnou oponu od jejího vzniku v roce 1948 až po její pád v listopadu 1989.  Zabývá se však i obdobím po roce 1945, které z hlediska politického vývoje v Československu ke vzniku systému ochrany státní hranice výrazně přispělo. Neopomene ani dobu po skončení železné opony, aby bylo možné ve stručnosti popsat situaci na hranicích do roku 2007.

Výstava se zaměřuje na ženijně technické zařízení a jeho fungování od zahájení budování v roce 1952 až po konec fungování v roce 1989 a další technické prostředky používané při ostraze hranic příslušníky Pohraniční stráže. Prezentována je zejména ostraha státní hranice z vojenského hlediska, ukázán je vývoj jednotek určených k ostraze hranice a speciálně vytvořeného vojenského útvaru Pohraniční stráže.

Prostor ve výstavě dostaly i konkrétní osudy lidí, kteří se pokusili železnou oponu překonat, ať již byla jejich snaha úspěšná či neúspěšná. Část výstavy se zaměřuje na rakouský pohled na železnou oponu a představuje způsob ostrahy a služby rakouských bezpečnostních složek, každodennost na rakouské straně hranice z pohledu obyvatel Rakouské republiky. Popisuje také situaci československých občanů po útěku do Rakouska – životní podmínky v uprchlických táborech či každodennost v nich.

Výstava Železná opona 1945–1989 je instalována ve dvou výstavních prostorách, do každého prostoru je koncipováno speciální téma, oba však vytváří ucelený celek a spojují historii železné opony.

První téma se věnuje ženijně technickému zařízení, které Pohraniční stráži pomáhalo k úspěšnému zadržení osob pokoušejících se o jejich překonání. Zde jsou dominantními exponáty repliky rotní signální stěny U-80 vyhotovené podle Jednotného typového profilu signální stěny (doplněk předpisu OSH-VI-2-sign) a třístěnný drátěný zátaras EZOH (elektrické zařízení ochrany hranic) a další technické prostředky používané na hranicích, např. ocelový rozsocháč či železobetonový jehlan. Mimo rozměrné exponáty jsou v této části instalovány i drobnější exponáty ve vitrínách jako např. protipěchotní miny používané v 50. letech v drátěném zátarasu, signalizační přístroje nebo různé spojovací prostředky.

Druhé téma se věnuje ve velké míře samotné historii železné opony, Pohraniční stráži či životu v exilu. Výstava v této části připomíná historii ostrahy hranic na pozadí událostí, jež byly pro vznik železné opony a její fungování podstatné (různé zákony či nařízení) či významné události související s ostrahou hranic či politickou situací v Evropě a ve světě. Tato část je orientována chronologicky od roku 1945 do roku 2007 a doplňují ji dva vybrané tematické celky. Jeden z nich je věnován československému demokratickému exilu, osudům vybraných osobností exilu po roce 1948. V této části se výstava věnuje i životu v uprchlických táborech a dalším souvislostem s exilem. Druhý celek, zpracovaný ve spolupráci s rakouskými odborníky, se zaměřuje na představení služby bezpečnostních složek Rakouska na státních hranicích do pádu železné opony. Popisuje také každodennost obyvatel Rakouska a jejich pohled na železnou oponu.

Výstava poskytuje základní orientaci v historii železné opony, a to všem zájemcům bez ohledu na hloubku jejich vstupních znalostí. Hlavní důraz je kladen na přehlednost a stručnost textů, které doplňují další informace v podobě infopointů. Ve větší míře je použito audiovizuální techniky, v níž se promítají autentické filmové záznamy. Kombinace trojrozměrných předmětů, zákonů, příruček, dokumentárních filmů i svědectví umožňuje, aby každý návštěvník našel formu sdělení, která mu nejvíce vyhovuje, zároveň však vytváří i velmi působivou, sladěnou mozaiku.

K výstavě je připraven také interaktivní program pro všechny věkové kategorie. Nejmenší děti tu najdou kostky, puzzle nebo omalovánky, ti odrostlejší pak různé křížovky, doplňovačky, kartičky s obrázky, mohou vstoupit do budky strážní věže s úkoly, vyzkoušet aktivity v kasárnách nebo hledat chyby na nástěnce. Stanoviště jsou označena viditelným symbolem, jsou samoobslužná, obsahují i správné řešení. Výstavu doplňují obrázky dětí z vybraných královopolských škol (ZŠ Staňkova, ZŠ Košinova, ZŠ Palackého) a ZŠ Šatov na téma železné opony a sametové revoluce.
Děkujeme všem malým výtvarníkům, kteří se do našeho projektu zapojili.

Edukační program

Pro školní a zájmové skupiny je k výstavě připraven speciální edukační program s názvem „Za ostnatým drátem“. Program je připravený ve dvou variantách – pro mladší i starší žáky/studenty. Více informací najdete na webové stránce Vzdělávací programy k aktuálním výstavám.

Konference Ochrana státní hranice
20.–21. 11. 2019

Součástí projektu je také konference Ochrana státní hranice, která navazuje na předchozí ročníky konference pořádané v minulých letech a představí odborné přednášky a příspěvky na téma historie ochrany hranice, v letošním roce se zaměřením především na konec fungování železné opony a rok 1989, kdy začalo odstraňování ženijně-technického zařízení na hranicích.

Odborný katalog k výstavě

Odborný katalog ke stažení Železná opona 1948–1989 (PDF, 6 MB)

Fachkatalog Der Eiserne Vorhang 1948–1989 (PDF, 5 MB)

 

 

 

 

STISK – studentský zpravodajský on-line deník tvořený studenty Katedry mediálních studií a žurnalistiky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno.

STISK o výstavě Železná opona 1948–1989: http://munimedia.cz/prispevek/hranici-se-cechoslovaci-snazili-prekonat-i-v-obrnenem-voze-rika-kurator-vystavy-o-zelezne-opone-16073/

 

 

Foto z výstavy, ©Technické muzeum v Brně

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/zelezna-opona/