Za vědou a technikou do TMB – přednáškový cyklus
říjen–prosinec 2022
přednášky pro veřejnost

Výstavy a akce

Za vědou a technikou do TMB

přednáškový cyklus

Všechny přednášky se konají v přednáškovém sále (4. patro) Technického muzea v Brně a vstup je ZDARMA.

úterý 11. 10. 2022, 17.30
Morava pod křídly orla římských legií – archeologická pouť po stopách starověkých Římanů na našem území
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Naše území se trvalou součástí Římské říše nikdy nestalo. Zdá se však, že v určitém okamžiku k tomu nechybělo mnoho. V letech 172 až 180 legie císaře Marka Aurelia zde úspěšně válčily proti místnímu germánskému kmeni Markomanů. Kusé písemné zprávy starověkých autorů již dlouho inspirovaly učence k různým spekulacím, teprve však archeologické výzkumy, jejichž počátky sahají do éry první republiky, postupně dotvářejí naše představy o rozsahu a intenzitě římské okupace jižní a střední Moravy. V rámci přednášky budou představeny hlavní etapy terénních výzkumů, jejich nejzajímavější nálezy, a také proměny a aktuální stav našich představ o této sice krátké, ale mimořádné historické epizodě.

úterý 18. 10. 2022, 17.30
Záhada coronia
prof. RNDr. Miroslav Druckmüller, CSc. (Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)

V roce 1869 byla ve světle sluneční koróny nalezena spektrální čára záhadného prvku „coronia“. Vyřešení této záhady trvalo 70 let a přineslo novou záhadu nevyřešenou dodnes.

úterý 1. 11. 2022, 17.30
Mohou evropské sopky ohrozit Českou republiku?
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)

V Evropě jsou činné vulkány v Itálii, na ostrovech ve Středozemním moři a na Islandu. Mohou se produkty jejich erupcí dostat až na naše území? Hrozí další výbuch evropského supervulkánu Campi Flegrei? Také v prostoru České republiky, Slovenska nebo Německa známe sopky činné během čtvrtohor, tedy geologickém období, ve kterém žijeme. Jaké jsou dozvuky jejich činnosti a nehrozí, že budou opět aktivní?

úterý 8. 11. 2022, 17.30
Artemis: ze Země (znovu) na Měsíc aneb kdy a jak se člověk vrátí na Měsíc?
Ing. Tomáš Přibyl (Technické muzeum v Brně)

Premiérovým startem obří rakety SLS letos začíná návrat člověka na Měsíc. Jaký je „letový řád“ programu Artemis, jaká technika se pro něj připravuje, kdo se na něm podílí, kdy se dočkáme dalšího „malého kroku pro člověka“? Tisíce otázek, tisíce odpovědí.

úterý 15. 11. 2022, 17.30
Objevené podzemí Německého domu
Ing. Aleš Svoboda (R-atelier s. r. o., Brno)

Moravské náměstí v Brně vydalo další svědectví o své historii. Průzkum podzemí prováděný v říjnu a listopadu roku 2020 před plánovanou úpravou náměstí odhalil pozůstatky někdejšího Německého domu zničeného na konci druhé světové války. Nikdo netušil, že při jeho demolici v roce 1945 zůstala část suterénu pod sutinami téměř nedotčena. Tématem přednášky bude historie Německého domu a okolnosti nálezu jeho suterénu.

úterý 22. 11. 2022, 17.30
Měsíc plný otazníků
Mgr. Pavel Gabzdyl (Hvězdárna a planetárium Brno)

O Měsíci ještě zdaleka nevíme vše. Jeho výzkum v posledních letech ukázal, že náš kosmický soused je mnohem komplikovanějším tělesem, než jsme si doposud mysleli. V přednášce se dozvíte o nových názorech na vznik Měsíce, o dosud nevysvětlených jevech, a také o jeho vlivu na život na Zemi.

úterý 29. 11. 2022, 17.30
Světelné znečištění a elektromobilita – jak to souvisí?
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně)

Kolik energie potřebujeme na svícení? Jak úsporné jsou dnešní světelné zdroje a svítidla? A jak nadužíváme světlo v nočním prostředí? Existuje řešení, jak nechat lidem jejich pocit bezpečí a zároveň dopřát jiným odpočinek v tmavé noci? V čem by mohly přispět elektromobily? Je to slepá cesta a nebo naděje na symbiotickou technologii? V rámci přednášky uslyšíte netradiční pohled na ochranu životního prostředí technika i zahradníka v jedné osobě.

úterý 6. 12. 2022, 17.30
Péče o zlaté poklady v muzejních sbírkách
akad. soch. Andrej Šumbera, Ph.D. (zlatník, sochař, restaurátor); Ing. Alena Selucká (Technické muzeum v Brně)

Přednáška představí práci konzervátorů a restaurátorů předmětů vytvořených z kovů a jejich slitin, zajímavosti a nové trendy v jejich práci i poznatky z aktuálního výzkumného projektu Technického muzea v Brně a Metodického centra konzervace „Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění“. Prezentovány budou výsledky z nedávných experimentálních rekonstrukcí různých historických postupů zhotovování zlatnických děl, mincí a dalších artefaktů, významná zlatnická díla samotná i problematika péče o ně.

Všechny přednášky se konají v přednáškovém sále (4. patro) Technického muzea v Brně a vstup je ZDARMA.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/za-vedou-a-technikou-do-tmb-prednaskovy-cyklus/