Za vědou a technikou do TMB II
přednáškový cyklus
říjen–listopad 2023, vždy v 17.30

Výstavy a akce

Za vědou a technikou do TMB II

přednáškový cyklus

Tak jako každým rokem přichystalo Technické muzeum v Brně na podzimní období 2023 cyklus osmi přednášek, který přináší zajímavá a netradiční témata pohledem odborníků. Dalo by se to shrnout slovy „Od pravěku po současnost a o vědeckých výzkumech a jejich výsledcích“.

Všechny přednášky se konají v přednáškovém sále (4. patro) Technického muzea v Brně, začínají v 17.30 a vstup je ZDARMA.

úterý 10. října 2023
Nahlédnutí do zákulisí Metodického centra konzervace

  • Rekonstrukce ruční ražby pražského groše – měření ryzosti stříbrných slitin
    Ing. Alena Selucká (MCK TMB)
  • Rozmanitost práce konzervátora-restaurátora – průzkum a konzervace vrtule letadla a laminátové plastiky
    Mgr. Karel Rapouch (MCK TMB)

Metodické centrum konzervace je jedno z odborných pracovišť Technického muzea v Brně, kde probíhá ošetřování sbírkových předmětů i konzervátorsko-restaurátorské práce na zakázku. Dozvíte se o tom, jak probíhá materiálový a technologický průzkum před procesem konzervování a restaurování, jaké tradiční a pokročilé metody průzkumu se používají, co obnáší vlastní restaurátorský zásah a také se seznámíte s ukázkami z činnosti tohoto pracoviště.

středa 18. října 2023
Digitální fotografie ve službách kriminalistiky
por. Ing. Martin Blahák (Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje)

Přednáška nabídne stručný exkurz do moderních postupů a používaných technologií kriminalisticko-technické fotografické dokumentace v kontextu policejní praxe. Obsahuje zajímavosti o digitální fotografii v laboratoři, ohledání místa činu, postavy, ale i speciální postupy jako je například fotografie v ultrafialovém spektru.

úterý 24. října 2023
Stránská skála – přírodní a archeologický klenot města Brna
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Přírodovědecká fakulta, MU)

Národní přírodní památka tvořená jurskými vápenci s množstvím zkamenělin a medovými kalcity. Na svahu čtvrtohorní sedimenty s doklady o nejstarším ohništi na sever od Alp. Lov koní ve starší době kamenné, těžba rohovců a unikátní zvířecí figurka z pozdní doby kamenné. Krinoidové vápence jako surovina středověkých kameníků. Přírodní jeskyně a umělé dutiny z 2. světové války.

úterý 31. října 2023
Kterak nás sežere čínský kosmický drak
Ing. Tomáš Přibyl (TMB)

Před koncem dekády se projdou čínští kosmonauti po Měsíci a krátce poté přiveze automatická sonda vzorky hornin z Marsu. K tomu vlastní orbitální stanice, raketoplán nebo plán na výstavbu lunární základny. Před startem má velký kosmický teleskop, sondy k asteroidům, kometám nebo mimo hranice Sluneční soustavy. A jako třešnička navíc, řada komerčních firem, které vyvíjí vlastní rakety, družice a další techniku či služby. To vše a ještě mnohem více je dnešní kosmonautika v Čínské lidové republice.

úterý 7. listopadu 2023
Je Pluto planetou?
Mgr. Pavel Gabzdyl (Hvězdárna a planetárium Brno)

Proč astronomové vyškrtli Pluto ze seznamu planet? Co je Pluto zač? A kolik je vlastně planet? Zdánlivě jednoduché otázky nás přivedou k zajímavým souvislostem týkajících se nejen naší Sluneční soustavy, ale rovnou celého vesmíru!

úterý 14. listopadu 2023
Archeologie doby římské v digitálním věku
Mgr. Marek Vlach, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Archeologie nejen tohoto období v průběhu svého vývoje adaptovala celou řadu metod, technik a nástrojů z oblasti výpočetních technologií. Prolínají se oborem od prostředí terénních výzkumů a prospekcí, zpracování archeologických informací a jejich vyhodnocení pomocí různých metod, až po digitální rekonstrukce a různé formy vizualizace a prezentace výsledků oboru široké veřejnosti. Těžištěm přednášky pak budou především v současnosti široce využívané programy zaměřené na analýzu prostorových informací nebo modelování a simulace různých procesů v rámci minulých společností. Tyto metody našly uplatnění např. v případě modelování logistiky a zásobování římské okupační armády na germánském území v době markomanských válek či dopadu epidemické události ve 2. polovině 2. století n. l. na různé oblasti římského světa.

úterý 21. listopadu 2023
Bitva u Slavkova – na prahu nové doby
Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D. (Univerzita obrany)

Dne 2. prosince 1805 se střetly armády tří císařů v blízkosti Brna, výsledek bitvy výrazně poznamenal dění na evropském kontinentu. Slavkov není jen samotná bitva, ale i množství osudů s ním spojených, nové trendy ve vojenství a technice. Pojďme si připomenout tuto významnou událost.

středa 29. listopadu 2023
Vojáci od Slavkova – multidisciplinární přístup k analýze skeletů z hromadného hrobu v Brně
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. a kol. (Lékařská fakulta, MU)

Při rekonstrukci sklepních prostor domu na Staňkově ulici v Brně byly objeveny lidské kosterní pozůstatky dvanácti osob uložené ve společné hrobové jámě. Tento hrob svým uspořádáním odpovídal hromadným pohřbům při válečných konfliktech, epidemiích či hladomorech. Pomocí radiokarbonové metody byly skelety datovány do počátku 19. století, kdy ve střední Evropě probíhaly napoleonské války. Podrobná analýza osteologického souboru prozradila, že v hrobě byli pohřbeni mladí muži ve věku od 20 do 30 let s průměrnou tělesnou výškou 167,6 cm. Výsledky četných přírodovědných analýz potvrdily, že je vysoce pravděpodobné, že ve studovaném hromadném hrobě byly pohřbeny oběti Bitvy tří císařů, která se uskutečnila v nedalekém Slavkově dne 2. 12. 1805.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/za-vedou-a-technikou-do-tmb-ii/