Týden vědy a techniky v TMB
Od 6. do 10. listopadu 2017
Vstup volný

Výstavy a akce

I letos se připojuje TMB k největšímu vědeckému festivalu v České republice – k Týdnu vědy a techniky AV ČR. Muzeum nabízí od 6. do 10. listopadu 2017 přednášky s různorodými tématy: mladší doba kamenná, věda v kriminalistice, sucho, poslové z hlubin vesmíru a je alkohol metla lidstva?

Přednášet budou odborníci na nejvyšší úrovni: profesor Antonín Přichystal, major Martin Nežádal, doktorka Ladislava Řezníčková, profesor Miroslav Druckmüller a profesor Zdeněk Kadaňka. Přednášky se uskuteční vždy ve 4. patře TMB. Začátky jsou v 17.00. Vstup volný.

Program

Pondělí  6. 11. 2017, 17.00

Podivuhodné cesty jadeitových seker v pravěké Evropě

s profesorem RNDr. Antonínem  Přichystalem (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)

Kamenné sekery představují jeden ze symbolů mladší doby kamenné v Evropě. K jejich zhotovení se využívaly i tak vzácné suroviny, jako je jadeit nebo nefrit. Více než století trvalo hledání místa, kde byl jadeit získáván, až se jej podařilo objevit na hoře Monviso v italských Alpách ve výšce 1800 až 2200 m. n. m. Jak se tam jadeit před 7000 až 4000 lety dobýval a kam až se sekery z hory Monviso dostaly? Antonín Přichystal se v letech 2013–2016 podílel na jejich výzkumu.

Úterý 7. 11. 2017, 17.00

Věda ve službách policie

s majorem Ing. Martinem Nežádalem (Policie České republiky – Krajské ředitelství Jihomoravského kraje)

Krátké představení  struktury znaleckých pracovišť, personálního obsazení a požadavků na forenzního znalce. Jádrem přednášky bude představení jednotlivých znaleckých odvětví – od trasologie až po genetiku a počítačovou expertizu a možná dojde i na zajímavé případy.

Středa 8. 11. 2017, 17.00

Sucho – naše budoucí hrozba

s doktorkou Ladislavou Řezníčkovou  (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)

Sucho patří na našem území k nejvýznamnějším hydrometeorologickým extrémům. S ohledem na rostoucí riziko sucha v souvislosti s globální změnou klimatu je jeho výzkum stále naléhavější. Ladislava Řezníčková představí historické prameny pojednávající o výskytu sucha a jeho dopadech v minulosti a také metody zjišťování epizod sucha v současné době s aktuální vyhlídkou do 21. století.

Čtvrtek 9. 11. 2017, 17.00

Komety, poslové z hlubin vesmíru

s profesorem RNDr. Miroslavem Druckmüllerem (Fakulta strojního inženýrství  VUT  v Brně)

Jakou roli sehrály komety ve vývoji Země i lidstva? Co nového poskytla kosmická mise Rosetta? Odpovědi na tyto a další otázky přinese přednáška profesora Druckmüllera.

Pátek 10. 11. 2017, 17.00

Alkohol  – metla, či spása lidstva?

s profesorem MUDr. Zdeňkem Kadaňkou  (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)

V posledních 20 až 30 letech se opakovaně objevují v médiích, ale i ve vědeckém písemnictví informace, že pravidelné mírné pití alkoholických nápojů, především červeného vína, je zdraví prospěšné. Protichůdných informací o této problematice i účinku alkoholu na lidské zdraví v různých nápojích je velké až nepřehledné množství. Profesor Kadaňka se snaží uspořádat, orientovat posluchače v této problematice a formulovat praktická doporučení pití či nepití alkoholu pro lidské zdraví.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/tyden-vedy-techniky-tmb/