Týden vědy a techniky v TMB
od 5. do 9. listopadu 2018
vstup volný

Výstavy a akce

I letos se připojuje TMB k Týdnu vědy a techniky AV ČR, největšímu vědeckému festivalu v České republice, a nabízí od 5. do 9. listopadu 2018 přednášky na různorodá témata. Přednášky začínají v 17.00 ve velkém přednáškovém sále (4. patro), vstup je volný.

Program

Pondělí 5. 11. 2018, 17.00

Nejstarší trůny byly z kamene

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)

Trůny jako symboly bohů a vládců. Keramické trůny některých „Venuší“ z mladší doby kamenné ve střední a východní Evropě. Kamenné trůny egyptských faraonů z doby Staré říše. Trůn faraona Tutanchamona. Alabastrový trůn krále Minóa v Knóssu na Krétě. Nastolovací kameny raně středověkých kmenových knížat. Informace arabského vyslance Ibn Fadlána. Sconeský kámen jako posvátný symbol Skotů. Hercogstuhl v Korutanech. Pražský nastolovací kámen. Králův stůl u Velehradu? Mohl být i na Starých Zámcích v Brně-Líšni?

 

Úterý 6. 11. 2018, 17.00

Teplárenství – obstojí v konkurenci nebo zanikne?

Doc. Dr. Ing. Jan Fiedler (Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně)

Příspěvek se zabývá aktuálními problémy teplárenských soustav v České republice, kterými jsou zejména ceny tepla, snižování spotřeby tepla, úbytek zákazníků a obecný tlak na úspory a ekologizaci při do budoucna neznámých cenách paliv a elektrické energie. Rozebírá problémy a hledá možnosti, jak předejít dalšímu odpojování zákazníků a z toho plynoucí hrozby možného rozpadu celé teplárenské soustavy v dané lokalitě. Závěrem uvádí předpokládané směry rozvoje teplárenství v ČR.

 

Středa 7. 11. 2018

Vše, co jsme věděli o Měsíci, je jinak

Mgr. Pavel Gabzdyl (Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace)

Podrobný výzkum Měsíce pomocí automatických sond a také preciznější analýzy lunárních hornin v posledních letech ukázaly, že náš nejbližší kosmický soused je mnohem zajímavějším tělesem, než jsme si dříve mysleli!
V přednášce se dozvíte o nových názorech na vznik Měsíce, formování jeho povrchu a také na ovlivňování života na Zemi.

 

 

Čtvrtek 8. 11. 2018

Daktyloskopie – královna kriminalistiky

Kpt. Mgr. Bc. Jaromír Kubinger (Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje)

Co je to vlastně daktyloskopie, čím se zabývá, jak je možné poznat podle otisku prstu konkrétního člověka? Jakou cestou prošla daktyloskopie od svého zavedení dodnes a v jakých konkrétních případech sehrála svoji významnou roli? Čeká daktyloskopii s nástupem kriminalistické genetiky stejný osud jako antropometrické měření? Tyto informace a mnoho dalších budou náplní přednášky s názvem „Daktyloskopie – královna kriminalistiky“.

 

Pátek 9. 11. 2018

Když se žene silný vítr

Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)

Silné větry bývají příčinou značných materiálních škod s nejničivějšími dopady na lesní porosty a lidská obydlí a občas si vyžádají i ztráty na lidských životech. Proto byl tento meteorologický fenomén hojně dokumentován už v minulých dobách a díky pokročilejším monitorovacím technikám ani dnes neuniká naší pozornosti. V prezentaci budou představeny hlavní typy silných větrů a jejich příčin, doplněné o ukázky těch nejničivějších případů nejen z našeho území. Bude také diskutována otázka vlivu současné globální klimatické změny na četnost výskytu těchto extrémních jevů.

Kompletní program Týdne vědy a techniky AV ČR najdete na stránce www.tydenvedy.cz

 

 

 

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/tyden-vedy-a-techniky-v-tmb-2018/