Technické kreslení a zobrazování
31. 10. 2016 – 2. 4. 2017

Výstavy a akce

Technické kreslení a zobrazování

Technické kreslení je souhrnný název pro všechny druhy grafického vyjádření v různých vědních, technických a výrobních oborech. Patří k nejdůležitějším komunikačním a informačním prostředkům technických odborníků na celém světě. Je nositelem technické myšlenky a má podobně důležitou vypovídací schopnost jako písmo nebo mluvené slovo.

Technické muzeum v Brně otevírá novou výstavu s názvem Technické kreslení a zobrazování. Veřejnosti bude přístupná od 1. 11. 2016 do 2. 4. 2017. Výstava představí vývoj, způsoby a metody technického kreslení od nejstarších zmínek po současnost.

Za nejstarší technický výkres odborníci považují půdorys základů pevnosti v Ningirsui v Mezopotámii (kolem roku 2 130 před naším letopočtem). Od té doby se v oboru matematika mnoho událo. Např. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) již pracoval s půdorysem, nárysem a detaily, kresby dynamizoval skicemi postav a šrafovaním. Jeho výkresy vyjadřují technický charakter a jsou použitelné jako výrobní výkres.

Francouzský vojenský inženýr a zakladatel pařížské Ecolé Polytechnique Gaspard Monge (1746-1818) patří mezi zakladatele deskriptivní geometrie. Koncem 18. století sjednotil způsoby zobrazování a vytvořil univerzálně použitelnou metodu. Jeho učebnice  Géométrie descriptive se zasloužila o začlenění deskriptivní geometrie jako vědecké a technické disciplíny do vyučovacího procesu. A pak už začala průmyslová revoluce, kdy došlo k používání projektových výkresů a dalšímu vývoji v rámci technického kreslení.

V současnosti už ale technické kreslení opustilo rýsovací prkna, logaritmická pravítka a další pomůcky, které na výstavě návštěvníci také uvidí. Dnes pro projektové inženýrství odborníci používají počítačové programy a díky vymoženostem současné techniky to vypadá, že další z oborů dlouholeté technické historie pomalu zaniká.

Vedle historie bude na výstavě zohledněna i současnost a budou se v jejím rámci v doprovodném programu představovat střední průmyslové školy a Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně. V rámci doprovodného programu budou školy v určitých dnech přímo v prostorách výstavy předvádět svou odbornou činnost.

Výstavu zčásti TMB přebírá ze Slovenska, autorem původních textů a výběru exponátů pro výstavu s názvem Technické kreslenie v zrkadle času je ing. Ladislav Klíma ze Slovenského technického muzea v Košicích. Garantem realizace upravené výstavy v TMB s názvem Technické kreslení a zobrazování je Mgr. Petr Nekuža.

 

TMB děkuje za spolupráci těmto firmám:

  • Siemens, s.r.o.
    za poskytnutí skenů výkresů a za exponáty
  • KINEX Measuring s. r. o. Praha
  • Koh-i-noor Hardtmuth, a. s. České Budějovice
  • Centropen, a. s. Dačice
    za poskytnutí exponátů současných výrobků (pokračovatelé tradiční výroby pomůcek a systémů k technickému kreslení).

Technical Drawing and Visualisation – a new exhibition in the Technical Museum in Brno (a summary in English)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/technicke-kresleni-zobrazovani/