Tavba v replice středověké železářské pece
Stará huť u Adamova
15. 9. 2018

Výstavy a akce

Experimentální tavby v replikách raně středověkých železářských kusových pecí

sobotu 15. září 2018 od 9.00 do 17.00 hod.
areál  Staré huti u Adamova

Akce je pokračováním série experimentálních taveb v replikách raně středověkých kusových železářských pecí prováděných již po několik let s cílem přispět k pochopení této staré technologie a současně propagovat památky spojené s historií starého železářství.

Pece jsou vybudovány na základě poznatků získaných během archeologických výzkumů hutnických dílen z 8.-10. století nalezených ve střední části Moravského krasu v okolí dnešních obcí Olomučany, Rudice, Habrůvka a Babice nad Svitavou.

Je plánována dvojice taveb se vsázkou sníženou na 12 kg místní goethitové rudy. Tavba probíhá po několik hodin, během nichž je do pece za stálého dmýchání vzduchu vsazována vypražená drcená železná ruda a dřevěné uhlí. Výsledkem úspěšné tavby je tzv. železná houba – těstovitá hmota obsahující mimo vlastního železa i strusku a části nespáleného dřevěného uhlí. Houba je ihned po vytažení z pece zpracovávána dřevěnou palicí na dřevěném špalku, aby došlo k její homogenizaci a vytěsnění nečistot. Tento železný kus, který tvořil výrobek raně středověké huti, se nazývá železná lupa a byl dále kováři zpracováván na požadované výrobky.

Tavby pořádá Technické muzeum v Brně společně se Spolkem Františka (jednou ze sekcí Kruhu přátel Technického muzea v Brně) a Středoevropskou cestou železa.

V případě krajní nepřízně počasí se akce nekoná.

Experimentální a ukázkové tavby jsou v areálu národní kulturní památky Stará huť u Adamova pořádány každoročně v měsíci květnu – v rámci akce „Workshop starého železářství“ a „Setkání ve střední části Moravského krasu“ a v měsíci září. Informaci o přesném datu a další podrobnosti je možné nalézt na webu Technického muzea v Brně a též na adrese http://www.starahut.com.
Stará huť u Adamova je jednou ze zastávek naučné stezky Cesta železa Moravským krasem, začleněné do Středoevropské cesty železa (Central European Iron Trail / Mitteleuropäische Eisenstrasse).

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/tavba-v-replice-stredoveke-zelezarske-pece-2018/