Slované na Staré huti
18. Setkání ve střední části Moravského krasu
26. 5. 2018, Stará huť u Adamova

Výstavy a akce

18. Setkání ve střední části Moravského krasu
Slované na Staré huti

dne 26. května 2018, 9.30–17.00

Setkání u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne parků pořádají:

 • Technické muzeum v Brně
 • AOPK – Správa CHKO Moravský kras
 • ARCHAIA Brno, o.p.s.
 • Spolek Františka
 • Hornicko–historický spolek Planá
 • Sdružení přátel historie DAGA

Stará huť u Adamova
– národní kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně

Źelezářská huť byla založená před rokem 1746 v tradiční železářské oblasti Moravského krasu sloužící jako místo výroby železa již od raného středověku. Dochovaný areál tvoří torzo vysoké dřevouhelné pece nazvané Františka, zavážecí rampy, dvojice vápenických pecí, obytné budovy a objekt bývalé modelárny. Areál slouží jako jeden z výchozích bodů sítě naučných stezek Cesta železa Moravským krasem, která se stala prostřednictvím Středoevropské cesty železa součástí programu Evropského kulturního dědictví.

Více o Staré huti u Adamova a experimentálních tavbách v replikách kusových železářských pecí na tomto webu a na www.starahut.com.

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity:

 • volně přístupná expozice železářství
 • ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v 16.00 hod (cca).
 • pálení dřevěného uhlí v milíři (stavba milíře bude probíhat od 19. května, jeho zapálení je naplánováno na pondělí 21. května, v sobotu 27. května bude milíř rozebírán)
 • pálení vápna v selské vápence (výpal započne ve středu 23. května)
 • kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
 • odlévání barevných kovů tradiční metodou do hliněných forem
 • textilní technologie využívané v období raného středověku (tkaní na karetkách, na desce a na lucetu)
 • pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
 • obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Slované na huti 2018 – dětský program

Důležitou součástí programu Setkání ve střední části Moravského krasu jsou pokusné tavby. Pomocí experimentální archeologie se zde odborníci snaží pochopit a veřejnosti ukázat technologické postupy, kterými naši předkové zpracovávali železnou rudu. Opírají se také o výsledky archeologických výzkumů, které odhalily v tomto regionu zbytky slovanských pecí.

Proto téma dětského programu, připravovaného pracovníky Technického muzea v Brně, je letos právě práce archeologů. Co vlastně dělají a jak výzkumy probíhají? Jaké známé nálezy objevili? Jak se liší a co mají společného archeolog a paleontolog? To vše a mnohem více se zvídaví návštěvníci dozvědí, ale hlavně si vyzkouší v sobotu 26. května. Akce je součástí projektu „S Matičkou a se Šroubkem za poznáním putujem“, který nabízí rodinám s dětmi zábavné putování po technických památkách ve správě Technického muzea v Brně.

V sobotu 26. května bude možné využít dvou zvláštních jízd autobusu (ČAD), které návštěvníky dopraví do Blanska, kde je možné absolvovat komentovanou prohlídku „Cesty do pravěku Blanenska“, nové expozice Muzea Blanenska s podtitulem Detektivní putování s archeologem Karlem Pazourkem proti proudu času, přibližující historii regionu od pravěku po raný středověk. Bližší informace naleznete na www.muzeum-blanenska.cz
Od Staré huti bude autobus do Blanska odjíždět ve 12.00 a v 15.00 hod.

Aktivity v areálu Staré huti u Adamova realizuje Technické muzeum v Brně, Spolek Františka, ARCHAIA Brno, o.p.s. a Sdružení přátel historie DAGA.

Parkování v místě je omezeno.

Jízdní řád autobusu Technického muzea v Brně dne 26. května 2018

Adamov/zastávka → Stará huť u Adamova

odjezdy: 8:30 / 9:30 / 10:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30

Stará huť u Adamova → Adamov/zastávka

odjezdy: 9:15 / 10:15 / 12:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 /

Stará huť u Adamova → Brno-Řečkovice

odjezd: 17:15

Jeskyně Býčí skála

Jeskyně nebude v obvyklých květnových termínech kvůli ochraně hnízdících dravců přístupná!
Vstup do jejího okolí je zakázán!

Termín dnů otevřených dveří nebyl zatím stanoven.
www.byciskala.cz

Jeskyni má ve své správě speleologická skupina ZO 6–01 Býčí skála České speleologické společnosti.

Foto z roku 2017

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/slovane-stare-huti-2018/