Slované na huti
17. Setkání ve střední části Moravského krasu
27. 5. 2017, Stará huť u Adamova

Výstavy a akce

Rozkvetlé květnové dny zastihnou Šroubka s Matičkou v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. V sobotu 27. 5. 2017 bude v Josefovském údolí probíhat již 17. Setkání ve střední části Moravského krasu. Naši malí průvodci si pro vás ve Staré huti u Adamova připravili další úkoly a aktivity. A tentokrát na to nebudou sami.

Slované na huti se vám představí díky spolupráci se sdružením DAGA. Nadšenci z hornicko-historického spolku vám předvedou milířování uhlí, které znáte třeba z pohádky o Pyšné princezně. Archaia Brno zase představí historické technologie, jako je výpal keramiky, pečení chleba nebo pálení vápna. Vrcholem akce je celodenní pokusná tavba železné rudy v replikách slovanských pecí. Řadu aktivit si můžete sami vyzkoušet, např. si potěžkat zbraně starých Slovanů. Šroubek a Matička vám připomenou i jedinečnou přírodu a historii naší památky.

Upozorňujeme, že v den akce neprobíhají klasické prohlídky s průvodcem. Expozici o železářství a celý areál si můžete procházet sami, v 15 hodin v expozici proběhne interaktivní prohlídka pro děti.

Řešení pracovního listu „ZA ŽELEZEM DO KRASU“

 

A další výlet už je na dohled, nebo lépe řečeno na dostřel. Naše kamarády a s nimi i vás čeká výlet do vojenské pevnosti s poetickým názvem Zahrada. Najdete ji v Areálu čs. opevnění v Šatově nedaleko Znojma. Jak se žilo a bojovalo v pevnosti, se dozvíte při akci Oživená pevnost v sobotu 24. 6. 2017. A pokud vás toto téma zajímá, můžete tento víkend zajet za podobnými objekty i jinam. Akce je totiž součástí Dne pevnostních muzeí na jižní Moravě.

Nezapomeňte si také doplnit další razítko do cestovního pasu. Pokud pas ještě nevlastníte, vyžádejte si ho na pokladně památky. Sbírat můžete také pamětní mince se Šroubkem a Matičkou.

Šroubek a Matička vás srdečně zvou také na Dětský den, který proběhne v sobotu 10. 6. 2017 v hlavní budově v Brně.

plakát v tiskové kvalitě ke stažení (pdf)

17. Setkání ve střední části Moravského krasu / Slované na Huti

Setkání u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne parků pořádají: Technické muzeum v Brně / AOPK – Správa CHKO Moravský kras / Mendelova univerzita v Brně – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny / Česká speleologická společnost (ZO Křtinské údolí) / ARCHAIA Brno, o.p.s. / Spolek Františka / Správa jeskyní ČR – Správa jeskyní Moravského krasu / Hornicko–historický spolek Planá / Sdružení přátel historie DAGA / Modrý kámen – základní článek Hnutí Brontosaurus / obec Habrůvka

27. května 2017 – 9.30 až 17.00

Součástí Setkání ve střední části Moravského krasu jsou následující akce:

Stará huť u Adamova (národní kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně)

Železářská huť byla založená před rokem 1746 v tradiční železářské oblasti Moravského krasu sloužící jako místo výroby železa již od raného středověku. Dochovaný areál tvoří torzo vysoké dřevouhelné pece nazvané Františka, zavážecí rampy, dvojice vápenických pecí, obytné budovy a objekt bývalé modelárny. Areál slouží jako jeden z výchozích bodů sítě naučných stezek Cesta železa Moravským krasem, která se stala prostřednictvím Středoevropské cesty železa součástí programu Evropského kulturního dědictví.
Více o Staré huti u Adamova a experimentálních tavbách v replikách kusových železářských pecí najdete na stránkách: www.technicalmuseum.cz, www.starahut.com.

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity:

 • volně přístupná expozice železářství
 • ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v 16.00 hod.
 • pálení dřevěného uhlí v milíři (stavba milíře bude probíhat od 13. května, jeho zapálení je naplánováno na poledne středy 17. května, v sobotu 27. května bude milíř rozebírán)
 • pálení vápna v selské vápence (výpal započne v pátek 26. května)
 • kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
 • odlévání barevných kovů tradiční metodou do hliněných forem
 • soustružení dřeva na replice středověkého pružinového soustruhu, řezbářství
 • textilní technologie využívané v období raného středověku (tkaní na karetkách, na desce a na lucetu)
 • pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
 • obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Aktivity v areálu Staré huti u Adamova realizuje Technické muzeum v Brně, Spolek Františka, ARCHAIA Brno, o.p.s. a Sdružení přátel historie DAGA.

Parkování v místě je omezeno.

Jízdní řád autobusu Technického muzea v Brně / 27. května 2017

Adamov/zastávka → Stará huť u Adamova
odjezd: 8:30 / 9:30 / 10:30 (jede k jeskyním Výpustek a Stará Drátenická) / 12:30 (jede k jeskyním Výpustek a Stará Drátenická) / 13:30 / 14:30 / 15:30 (jede k jeskyním Výpustek a Stará Drátenická) / 16:30

Stará huť u Adamova →  Adamov/zastávka
odjezd: 9:15 / 10:15 / 12:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 /

Stará huť u Adamova → jeskyně Výpustek a Stará Drátenická
odjezd: 10:40 / 12:40 / 15:40

jeskyně Výpustek a Stará Drátenická → Stará huť u Adamova
odjezd: 11:00 / 13:00 / 16:00

Stará huť u Adamova → Brno / Řečkovice
odjezd: 17:15

Švýcárna

Bývalý hostinec a „struskové lázně“ – součást areálu železářské huti, nyní ekologické volnočasové centrum provozované základním článkem Hnutí Brontosaurus – Modrý kámen. Více na stránce http://svycarna.eu/projekty/evc-svycarna

 • stylová hospoda (10.00–17.00)
 • prohlídky ekologicko volnočasového centra (11:00, 13:00, 15:00)
 • ekohry pro děti, mládež i dospělé

Jeskyně Býčí skála

Jeskyně nebude v obvyklých květnových termínech kvůli ochraně hnízdících dravců přístupná! Vstup do jejího okolí je zakázán!

Jeskyně bude přístupná až ve dnech 17., 18., 24. a 25. června a 1. a 2. července. Více na stránce http://www.byciskala.cz. Jeskyni má ve své správě speleologická skupina ZO 6–01 Býčí skála České speleologické společnosti.

Jeskyně Stará Drátenická

V letech 1921–1944 zde probíhala těžba fosfátové hlíny, při které došlo k poničení jeskyně. V průběhu druhé světové války byla upravena pro vojenské účely, v průběhu úprav došlo k objevu Nové Drátenické jeskyně. Jeskyně není běžně přístupná.

 • zpřístupnění jeskyně v den Setkání ve střední části Moravského krasu zajišťují členové České speleologické společnosti, ZO 6–05 Křtinské údolí

Jeskyně Výpustek

Jeden z nejvýznamnějších jeskynních systémů Moravského krasu, v období druhé světové války podzemní továrna na letecké motory, v 60. letech minulého století využila prostor jeskyně armáda pro vybudování protiatomového krytu.

 • pro účastníky Setkání vstup se slevou 50 % (poukaz na slevu lze získat ve Staré huti a Staré Drátenické jeskyni)

Jeskyně Výpustek je v péči Správy jeskyní České republiky / Správy jeskyní Moravského krasu. Více o provozu jeskyně a vstupném: www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek/

Arboretum Křtiny

Nachází se u silnice Křtiny–Jedovnice. Rozloha arboreta založeného roku 1928 je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Evidováno je zde na 1.000 typů dřevin. Nachází se zde naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině, nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.

Arboretum Křtiny je v průběhu roku zpřístupněno veřejnosti vždy v sobotu, a to po celé vegetační období mezi Dny otevřených dveří, které jsou pořádány na konci měsíce května a na začátku měsíce října.

 • den otevřených dveří arboreta (9:00-17:00)

Více o arboretu: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/arboreta/arboretum-krtiny/

Kostel Sv. Barbory – Adamov

Kostel Svaté Barbory a Světelský oltář. Oltář je částí bývalého oltáře kostela cisterciáckého kláštera v dolnorakouském Zwettlu (Světlé). Tato významná pozdně gotická památka byla v 18. století jako „staromódní“ snesena a uložena. O století později jej zakoupil kníže Alois z Lichtenštejnu a po opravě jej daroval adamovskému kostelu. Oltář byl v letech 2006–7 restaurován a je zapsán na seznamu národních kulturních památek České republiky.

 • prohlídka Světelského oltáře 10:00, 14:00 a 15:00

Více o Světelském oltáři: http://www.adamov.name/uvod.html

 

Fotky z loňského roku

Foto: TMB

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/slovane-na-huti-2017/