Výstavní cyklus Republika 100
Série výstav a akcí brněnských muzeí k 100. výročí založení Československa
v průběhu roku 2018

Výstavy a akce

Výstavní cyklus Republika 100 chce důstojným způsobem upozornit na významná osmičková výročí, která si v letošním roce připomínáme, tj. především 100 let od vzniku samostatného Československa. Projekt sdružuje čtyři muzejní instituce – Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska, které pro tuto příležitost připravují celkem 12 výstav, společnou vědeckou konferenci a další doprovodný program. Jednotlivé akce jsou naplánovány téměř po celý rok 2018, vlastní výstavy pak většinou s přesahem do roku 2019.

Další informace na samostatném webu Republika100.cz

Tisková zpráva 18. 1. 2018:
Republika 100 (PDF)
Republika 100 (Word)

Technické muzeum v Brně

Průmysl na Moravě 1918
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole
22. 10. 2018 – 28. 4. 2019

Čechy a Morava patřily k průmyslově nejvyspělejším oblastem Rakouska-Uherska. Mnohé tehdejší podniky pracují dodnes, z jiných můžeme vidět jen torza. Výstava chce ukázat situaci průmyslu na Moravě ke konci monarchie a pak i změny, které přinesl vznik nového státu – Československa. Budou zde představeny nejdůležitější průmyslové oblasti Moravy, významná průmyslová odvětví, a také konkrétní osoby a firmy, které se o rozmach průmyslu zasloužily.

Muzeum města Brna

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…
Muzeum města Brna, hrad Špilberk
3. 5. 2018 – 31. 12. 2018

Výstava připomene po 100 letech poslední rok války a návraty našich dědů a pradědů z fronty, vznik nových států v Evropě a události konce roku 1918 v Brně, v době vzniku nové Československé republiky. Na sto padesát historických exponátů a fotografií, němých svědků oné doby před sto lety, bude vystaveno v šesti tematických celcích v jižním křídle hradu Špilberku po větší část roku 2018.

Moravské zemské muzeum

Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848-1918/19
Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
18. 10. 2018 – 30. 6. 2019

Výstava Historického oddělení MZM by měla přiblížit historické a kulturní vazby Moravy a Slovenska již od revolučních let 1848/49, ale důraz bude položen na období 2. pol. 19. stol. a poč. 20. stol., kdy vzájemné vazby zesílily a směřovaly k národnostnímu sblížení a posléze k vytvoření společného státu.

Tradiční kultura – výkladní skříň státu
Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
18. 10. 2018 – 30. 6. 2019

Výstava zachytí projevy tradiční kultury v roli politického symbolu, a to ve dvou rovinách.

  • Vliv zásadních společenských změn včetně války na proměnu oděvu – městský oděv napříč sociálním spektrem, interakce s tradičním oděvem na venkově (včetně doplňků, galanterie, vynálezy v oděvním průmyslu)
  • Projekce tradiční kultury do života společnosti po roce 2018 a dále, kdy jsou její projevy použity jako symboly politické reprezentace (např. svéráz, „kult“ T. G. Masaryka, propagační grafika 50. – 70. let 20. století)

Muzeum Brněnska

VILA LÖW-BEER V BRNĚ

Textilní firma Mořic Fuhrmann 1918–1948
Galerie Celnice v areálu Vily Löw-Beer v Brně, Drobného 22, Brno
6. 9. – 31. 12. 2018

Rozvoj textilního průmyslu výrazně ovlivnil podobu moravského zemského hlavního města v meziválečném období. Výstava se bude věnovat firmě Mořic Fuhrmann v kontextu let 1918, 1938 a 1948. Představí návštěvníkům historii tohoto podniku na koberce a plyše a nastíní výzvy, kterým museli němečtí židovští podnikatelé čelit po vzniku Československé republiky. Výstava představí veřejnosti původní i nynější podobu vlnařské továrny i osudy rodiny, která ji vlastnila.

MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH

Očima ženy. Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen
Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, Šlapanice
31. 10. 2018 – 10. 3. 2019

Jak se změnil život českých žen za posledních sto let? Výstava mapuje proměny každodennosti, módu, ale i hnutí za rovnoprávnost či ženské spolky a organizace. Všímá si také dopadu tzv. velkých dějin na osudy slavných i širší veřejnosti méně známých žen. Doplněno četnými doprovodnými akcemi – přednášky, workshopy, prezentace dobové módy aj.

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU

Sochař a legionář Rudolf Březa
Památník Mohyla míru, K Mohyle míru 200, Prace
25. 10. 2018 – 6. 1. 2019

Výstava ke 100. výročí oficiálního uznání československých legií ve francouzském Darney představí život a dílo Rudolfa Březy. Tento akademický sochař se jako člen 7. zdravotního oddílu 7. československé divize italské, jejíž příslušníci byli převážně legionáři, účastnil bojů o Slovensko. Březa vytvořil znak Československých legií, řadu pamětních medailí vojenských pluků a mnoho pomníků či bust významných osobností. Osobně se znal s Milanem Rastislavem Štefánikem a roku 1919 sejmul jeho posmrtnou masku, jež bude na výstavě ke zhlédnutí.

Bouře v srdci Evropy
Památník Mohyla míru, K Mohyle míru 200, Prace
27. 10. 2018

Komponovaný pořad ke 100. výročí vzniku Československa zakončený ohňostrojem.

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

Vlajky vlajte! Státní symboly včera a dnes
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad
24. 10. 2018 – 10. 3. 2019

Výstava nabídne řadu podnětů k zamyšlení o často problematickém vztahu spoluobčanů k oficiálním státním symbolům. Vedle zachycení jejich historického vývoje a proměn, včetně problematiky symbolů zemských a moravských, dostane prostor také současné slovenské umění, inspirované československou státní vlajkou.

MUZEUM V IVANČICÍCH

Z historie četnictva
Muzeum v Ivančicích, Široká 1, Ivančice
15. 3. – 27. 5. 2018

Výstava připravena ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno přiblíží historii československého četnictva v letech 1918–1939. Vedle všeobecných informací o četnictvu se návštěvníci dozvědí také informace o četnických stanicích v Ivančicích a jejich blízkém okolí. Pozornost bude věnována i základním kriminalistickým metodám (daktyloskopie, mechanoskopie, trasologie, balistika). Výstava se koná v Památníku Alfonse Muchy na Palackého náměstí 9 v Ivančicích.

PODHORÁCKÉ MUZEUM

Václav Hynek Mach – sochař nové republiky
Podhorácké muzeum, Porta coeli 1001, Předklášteří
25. 2. – 22. 4. 2018

Hlavní část tvorby brněnského sochaře V. H. Macha (1882–1958) tvořila sochařská výzdoba architektury. Jeho práce najdeme na veřejných prostranstvích a fasádách mnoha budov v Brně, ale i v jiných městech. Svým dílem tak spoluvytvářel vizuální kulturu nově vzniklé republiky. Výstava představí modely, sochařské realizace, ale i přípravné kresby a bohatou fotodokumentaci k dílu sochaře, který závěr svého života prožil ve Štěpánovicích u Tišnova a jehož pozůstalost je uložena v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.

První světová válka – rok 1918
Podhorácké muzeum, Porta coeli 1001, Předklášteří
28. 10. 2018 – 20. 1. 2019

Výstava bude závěrečnou akcí čtyřletého dokumentačního a výstavního projektu Velká válka 1914–1918, kterým si Podhorácké muzeum připomíná 100. výročí první světové války. Bude věnována vojenským operacím posledního válečného roku, politické situaci vyúsťující do vyhlášení samostatného československého státu a prvním dnům mladé republiky. Informace všeobecného charakteru budou prezentovány na konkrétním prostředí města Tišnova a obcí jeho politického okresu.

Sledujte projekt Republika 100 na Facebooku:

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/republika100/