O nové Brno
Přednáškový cyklus k dějinám moderní architektury, designu a uměleckého řemesla v meziválečném období
10. 10. – 28. 11. 2019

Výstavy a akce

O nové Brno

Přednáškový cyklus k dějinám moderní architektury, designu
a uměleckého řemesla v meziválečném období

čtvrtek 10. 10. 2019, 17.00

Vila Tugendhat – příběh ikonické stavby klasické architektonické moderny
PhDr. Dagmar Černoušková (Muzeum města Brna)

V prosinci 1930 byla v brněnské čtvrti Černá Pole dokončena stavba rodinné vily manželů Grety a Fritze Tugendhatových podle projektu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Na návrzích interiérů a nábytku spolupracovali Sergius Ruegenberg a Lilly Reichová. Zahradu navrhla pod Miesovým vedením brněnská architektka Markéta Roderová-Müllerová. Vestavěný nábytek a některé kusy volného mobiliáře vyrobila firma Standard bytová společnost Jana Vaňka. Vila Tugendhat později proslula jako unikátní umělecké dílo, a to ve smyslu konstrukce, prostorového uspořádání, interiérového vybavení, technického zázemí a začlenění do přírodního rámce. Poprvé v dějinách architektury byla v privátním domě užita plně přiznaná ocelová nosná konstrukce v podobě sloupů na půdorysu kříže. V interiérech se nacházely vzácné materiály, jako je onyx ze severního Maroka, italský travertin nebo dýhy z dřevin z jihovýchodní Asie. Výjimečné bylo i technické zázemí domu s teplovzdušným vytápěním a chlazením, elektrickým spouštěním oken či fotobuňkou u vstupu do domu.

čtvrtek 17. 10. 2019, 17.00

Masarykův studentský domov
PhDr. Pavel Borský (Muzeum města Brna)

Na základě nepublikovaných písemností a stavebněhistorického průzkumu objektu Masarykova studentského domova z roku 2010 byly popsány okolnosti, které vedly ke stavbě internátu v letech 1929­­­­–1930. Stavbu připravovala organizace Sociální péče o studentstvo středních a odborných škol v Brně, která byla v roce 1924 založena s cílem vystavět ve městě internát pro středoškolské studenty. Do architektonické soutěže byli vyzváni brněnští architekti Miloš Laml a Bohuslav Fuchs. V soutěži uspěl Bohuslav Fuchs. Vítězný projekt architekt Fuchs sice dále přepracoval, ale jeho původní soutěžní návrh vycházel z dosud neznámé starší studie Miloše Lamla.

čtvrtek 24. 10. 2019, 17.00

Jan Vaněk. Civilizované bydlení pro každého
Mgr. Jindřich Chatrný (Muzeum města Brna)

Jan Vaněk motivován tradicí rodinného nábytkářského podnikání v roce 1911 převzal třebíčský podnik, který reorganizoval a rozšířil pod názvem Umělecko-průmyslové dílny. Firma se v roce 1921 stala jednou z výrobních základen vznikajících Spojených uměleckoprůmyslových závodů (UP), jež se v následujících letech staly největší nábytkovou firmou v Československu a synonymem nejprogresivnějších trendů. Přesto v roce 1925 Jan Vaněk opustil nejen pozici vrchního ředitele, ale i celou společnost a následně založil v Brně a v Praze vlastní podniky spojené většinou s bytovým designem. Spolupracoval s architekty, jako byli Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe, Jan Kotěra, Bohuslav Fuchs, Jaroslav Grunt, Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Hoffmann aj. Nepojímal interiér a jeho vybavení jen v rovině nábytku samotného. Vnímal jej globálně i s bytovými doplňky jako byly textilie, potahové látky, stolní nádobí, sklo a samozřejmě umělecká díla. Řešil také optimální dispozice a ekonomií provozu dané bytové jednotky.

čtvrtek 7. 11. 2019, 17.00

Exkurs do historie Spojených uměleckoprůmyslových závodů v Brně
Mgr. Jindřich Chatrný (Muzeum města Brna)

UP závody se v meziválečném období staly se svými cca 1700 zaměstnanci největší a nejprogresivnější nábytkářskou firmou ve střední Evropě, která do jisté míry ovlivňovala vývojové trendy bytové kultury i mimo své územní teritorium. Nábytek, který Spojené UP závody vyráběly, ve své době naplňoval ideál praktického, jednoduchého, estetického, levného a zejména variabilního bytového zařízení. Oceňována je především komplexnost meziválečné produkce, efektivní řízení firmy, šíře a rozmanitost sortimentu, ale též kultivovaný způsob prodeje a účinné působení dobové propagace. Značka UP se stala synonymem kvality i dobrého vkusu.

čtvrtek 21. 11. 2019, 17.00

Městské lázně v Brně-Zábrdovicích
PhDr. Pavel Borský (Muzeum města Brna)

V roce 2016 byl zpracován stavebněhistorický průzkum lázní, které byly postaveny v letech 1931–1932 podle projektu Bohuslava Fuchse. Ukázalo se, že zejména interiéry budovy zimních lázní (vstupní objekt do areálu) se zachovaly v překvapivě velké míře v původní podobě nedotčené užitkovými úpravami ve druhé polovině 20. století. Překvapující jsou nálezy dosud neznámého barevného řešení  interiérů a zásadní změny ve vzhledu budovy výstavbou sklobetonových stěn asi již před druhou světovou válkou.

 

čtvrtek 28. 11. 2019, 17.00

Brněnský ateliér de Sandalo a vize modernosti Rudolfa Sandala (1899–1980). K životu a dílu jednoho z předních evropských fotografů moderní architektury
PhDr. Dagmar Černoušková – Mgr. Jindřich Chatrný (Muzeum města Brna)

V loňském roce představilo Oddělení dějin architektury Muzea města Brna u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky fotografické dílo Rudolfa Sandala. Vůbec poprvé byly vystaveny originály fotografií, známých z publikací o československé i světové moderní architektuře. Sandalovy snímky jsou dnes považovány za jedinečné doklady nejen meziválečné architektury v Československu, ale také vynikající úrovně její fotografické dokumentace. Blízký vztah moderní architektury a fotografie si avantgardní tvůrci velice dobře uvědomovali. Fotografie architektury, která vznikla na území Československa v období 1918-1939, byly nejen její soudobou dokumentací, ale také ji propagovaly doma i v zahraničí, a to především v odborných a společenských časopisech a na výstavách. Jedním z nejvýznamnějších fotografů architektury v předválečném Československu byl Rudolf Sandalo, který působil v Brně, Praze a Berlíně, a jehož jméno a osobnost zůstávaly až doposud i odborné veřejnosti zcela neznámé.

Přednášky se konají v přednáškovém sále (4. patro), vstup je zdarma.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/o-nove-brno/