Industriální Brno VI – ZRUŠENO!
Cyklus přednášek a vycházek věnující se historii, odkazu a budoucnosti technického a průmyslového dědictví města Brna
14. 2. – 29. 4. 2020

Výstavy a akce

AKCE ZRUŠENA

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 přijatým v důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 byl cyklus přednášek a vycházek Industriální Brno VI zrušen.

Industriální Brno VI

Cyklus přednášek a vycházek věnující se historii, odkazu a budoucnosti technického a průmyslového dědictví města Brna

1. dubna – PŘEDNÁŠKA
Brněnská teplárna slaví 90 let
Ing. Jiří Mrkos, Brno

Panoramatický dobový snímek, 2016.

Příběh první teplárny v tehdejším Československu se začal psát ve 20. letech minulého století. Na svou dobu velmi progresivně řešená stavba je dodnes symbolem Brna jako pokrokového průmyslového města. Postupem času k teplárně na Špitálce, která letos oslaví devadesátiny, přibyly další provozy zásobující obyvatele města teplem.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 17:00 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstupné zdarma.

 

 

 

4. dubna – VYCHÁZKA
Brněnská teplárna, provoz Špitálka
Ing. Jiří Mrkos, Brno a Teplárny Brno a. s.

Prohlídka jednoho z nejstarších provozů Tepláren Brno a.s. navazuje na přednášku Ing. Jiřího Mrkose. Vycházku s laskavým svolením vedení společnosti zajistí odborný personál tepláren a historii doplní Ing. Jiří Mrkos. Během vycházky bude možné projít provoz, kde je realizována výroba tepla kombinovaným způsobem při současné výrobě elektřiny na protitlakých turbínách. Zdroj tvoří přirozené provozní a řídicí centrum propojených soustav zásobování tepelnou energií. Vyrobené teplo je dodáváno v podobě páry a horké vody, elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě distributora.

Sraz účastníků 4. dubna v 10:00 hod. na parkovišti před vstupem do areálu Tepláren Brno a.s. – provoz Špitálka 6. Parkoviště je situováno v místě sbíhání ulice Plynárenská a Špitálka. Délka exkurze přibližně 120 min. Účast je zdarma. Počet účastníků je omezen – 25 osob. Přihlášky na exkurzi přijímáme do 12:00 hod. dne 3. dubna 2020 na adrese: mertova@tmbrno.cz, tel. 775 850 646.

8. dubna – PŘEDNÁŠKA
Historie firmy Ivan Pánek, Továrna na jemné vlněné látky, Brno v letech 1932–1948
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Technické muzeum v Brně

Dobový interiér textilní továrny – mykárna. Foto: TMB

Přednáška se zabývá vývojem a činností firmy Ivan Pánek, továrna na jemné vlněné látky, Brno v letech 1932–1948. Sleduje rovněž výstavbu výrobních objektů a náplň výrobního programu, který se zejména po skončení 2. světové války ve své většině soustředil na zahraniční klientelu. Samostatnou kapitolu představuje strojní vybavení továrny, stejně jako popsání vzájemných vztahů mezi státními orgány a firmou. Důležitou součástí přednášky je i stručné nastínění dalších osudů bývalého majitele firmy po jeho nuceném odchodu z továrny, které skončily velmi tragicky.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 17:00 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstupné zdarma.

 

 

15. dubna – PŘEDNÁŠKA
Stopy textilních magnátů (nejen) v Brně
PhDr. Petra Svobodová, Ph.D., Brno

Dobový interiér textilní továrny – přádelna. Foto: TMB

Současnou podobu jihomoravské metropole v druhé polovině 19. století a první polovině století 20. zcela zásadně ovlivnil nástup a rozvoj textilního průmyslu. Mezi brněnskými německými vlnařskými magnáty židovského původu vynikali zejména členové rodin Fuhrmannů, Himmelreichů, Löw-Beerů, Stiassni, Tugendhatů či Zwickerů. Tito zanechali v Brně nepřehlédnutelné stopy v podobě luxusních rodinných rezidencí, ale také činžovních domů, rozsáhlých továrních areálů, dělnických kolonií či některých veřejných staveb. Přednáška se pokusí posluchačům přiblížit mikrosvět těchto vybraných rodin nejen v Brně, ale třeba i v Ústí nad Labem a Ostravě, a to především v období první republiky.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 17:00 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstupné zdarma.

 

18. dubna – VYCHÁZKA
Po stopách vývoje brněnského hlavního nádraží
Ing. Jiří Kotrman, Brno

Brno, Nové ústřední nádraží. Pohlednice z roku 1905. Soukromá sbírka.

Vycházka pro zájemce o stavební a provozní vývoj hlavního brněnského vlakového nádraží, které existuje přes 180 let a o jehož budoucnosti se již celé století vedou vášnivé  diskuze. Loni v prosinci skončila dlouhodobá výluka a nádraží doznalo významných viditelných i méně viditelných změn. Prohlídková trasa začíná v Denisových sadech, přes ulice Bašty a Nádražní se přesuneme na nádraží – do výpravní budovy a na nástupiště.

Sraz účastníků 18. dubna v 10:00 hod. v Denisových sadech u obelisku. Délka exkurze přibližně 120 min. Účast zdarma. Počet účastníků omezen – max. 30 osob. Přihlášky na exkurzi přijímáme do 17. dubna 2020 na adrese: mertova@tmbrno.cz, tel. 775 850 646.

 

 

22. dubna – PŘEDNÁŠKA
Co zbylo z architektury brněnských pivovarů
Mgr. Petr Holub, Národní památkový ústav

Původní prostory chladného hospodářství – spilek. Akciový pivovar na Starém Brně. Foto P. Holub, 2018.

Na území Velkého Brna se historicky nacházelo na 15 pivovarů, jejichž areály se často vyvíjí dodnes. Pivovarská výroba se však kontinuálně udržela pouze na jednom místě. Jak vypadaly panské, klášterní a soukromé pivovary v Brně a k čemu jejich budovy dnes slouží?  Kolik staveb spjatých s pivovary se nám vlastně dochovalo? Přednáška nabídne stručný přehled brněnské pivovarské architektury.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 17:30 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstupné zdarma.

 

26. dubna – VYCHÁZKA
Srdce moravského Manchesteru – procházka po Cejlu a okolí
PhDr. Petra Svobodová, Ph.D., Brno

Dolní část Cejlu byla na své jižní straně až po začátek Svitavského náhonu v průběhu 19. století utvářena textilními manufakturami a továrnami. Bombardování z roku 1944 tuto část Brna těžce zasáhlo, a proto je původní zástavba dochována značně torzovitě, další ztráty způsobila výstavba teplárny a v neposlední řadě i stavba supermarketu. Nicméně se na ul. Cejl dochovaly areály firem H. F. & Soxhlet, M. Fuhrmann, A. Löw a syn či Bratři Schoellerové. Na protějším břehu řeky Svitavy se nacházela bývalá továrna na plsť nebo bývalá továrna na vlněné zboží M. Berana synové. Na ul. Francouzská se připomínají počátky textilního školství – dnešní SSUD Brno. Procházka návštěvníky seznámí s počátky textilního průmyslu v Brně, některými významnými rodinami textilních podnikatelů a odkáže i na další stavby, které jejich přičiněným vznikly např. luxusní rodinné domy v Černých Polích.

Sraz účastníků 26. dubna v 14:00 hod. před Muzeem romské kultury, Bratislavská 67. Délka exkurze přibližně 90 min. Účast zdarma. Počet účastníků omezen – max. 30 osob. Přihlášky na exkurzi přijímáme do 24. 4. 2020 na adrese: mertova@tmbrno.cz, tel. 775 850 646.

29. dubna – PŘEDNÁŠKA
Železnice v Brně a Společnost státní dráhy
Ing. Jiří Kotrman, Brno

Brno hl. n. – pohled ze střechy nové technologické budovy k jihu. Foto: Jiří Kotrman, 2019

V letošním roce uplyne 150 let od otevření druhého železničního spojení Brna s Vídní přes Hrušovany nad Jevišovkou s odbočkou do Znojma. Tyto tratě vybudovala Společnost státní dráhy (StEG), která byla jednou z největších a nejvýznamnějších soukromých železničních společností v tehdejší monarchii. Společnost StEG v průběhu svého více než padesátiletého působení v Brně podstatně ovlivnila vývoj a konfiguraci brněnského železničního uzlu.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 17:00 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstupné zdarma.

 

 

 

Dotazy k programu směřujte na Petru Mertovou: mertova@tmbrno.cz, tel. 775 850 646 nebo 541 421 428.


Už proběhlo:

14. února – VYCHÁZKA
Exkurze na archeologickém výzkum Brno – Dornych 47
Mgr. Hynek Zbranek, ARCHAIA Brno, z. ú.

Letecký snímek archeologického záchranného výzkumu na ul. Dornych 47, Brno. Foto: Archaia, z. ú.

Zveme vás na exkurzi na záchranný archeologický výzkum v Brně, ul. Dornych 47. Během exkurze budou prezentovány objevy a konstrukce související s industriálními památkami (industriální archeologii) – v tomto případě chemické továrny firmy Hochstetter a Schickardt z poloviny 19. století (1843). Založena byla Christianem Karlem Heinrichem Hochstetterem za finanční podpory továrníka Karla Offermanna. V roce 1845 se spojil se švagrem Georgem Schickardtem a továrnu rozšířili. Zpočátku zde vyráběli hydroxid draselný a kyselinu kyanovodíkovou. Následně se zde vyráběly především chemikálie, plyny a barviva. Vývoj továrny trval až do konce 2. světové války, kdy byla poničena bombardováním a po válce byla znárodněna.

Sraz účastníků je 14. 2. 2020 v 16:00 před stavbou na ul. Dornych 47 v Brně. Délka exkurze přibližně 90 min. Účast je zdarma. Počet účastníků není omezen. Přihlášky na exkurzi přijímáme do 12:00 hod. dne 14. února 2020 na adrese: mertova@tmbrno.cz, tel. 775 850 646. V případě většího zájmu bude realizována ještě sobotní exkurze v 10:00 hod.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/industrialni-brno-vi/