Industriální Brno IV. – Průmyslová archeologie ve Vlněně
přednášky a exkurze
listopad 2018

Výstavy a akce

Industriální Brno IV. –  Průmyslová archeologie ve Vlněně

Cyklus přednášek a exkurzí pro veřejnost věnující se odkazu technického a průmyslového dědictví města Brna. Připraveno ve spolupráci s Archaia Brno, z. ú.

Exkurze – 10. 11. a 24. 11. 2018

Vlněna 01 – Přízova, Křenová – barvířská dílna

Díky spolupráci s archeology ze společnosti Archaia Brno, z. ú. je možné navštívit archeologické výzkumy lokalit spojených s počátky industrializace Brna a jeho předměstí. Lokalita Vlněna 01 ukrývala pozůstatky nejen na řemeslnou výrobu, ale také na první vlnařské manufaktury. Tyto nálezy jsou určeny k definitivnímu vyjmutí z místa a uložení do depozitářů muzeí. Celá lokalita bude vybagrována a přeměněna na kancelářský komplex. Genius loci definitivně vyprchá. Zveme veřejnost k jedinečné procházce, kterou již nebude možné opakovat.

Předměstí Brna bylo v 18. a 19. století místem činnosti mnoha textilních dílen a manufaktur. Archeologický výzkum na ulici Křenová odkryl jednu z barvířských dílen, o jejíž činnosti svědčí zajímavé doklady barvířské technologie, mimo jiné dochované základy barvířské pece, které jsou ohroženy zánikem. Krom toho bude možné zhlédnout středověké úpravy Ponávky a pozůstatky řemeslného zázemí tehdejšího předměstí. Veřejnost se může seznámit s lokalitou v původním stavu, před zničením nálezové situace. Celý prostor bude vybagrován před zahájením stavby soukromého investora.

Prohlídka dle aktuálního stavu výzkumu bude doplněná také obrazovým materiálem.

Exkurze do lokalit se uskuteční ve dvou termínech:

10. 11. 2018 – exkurze s archeologem M. Bučem

24. 11. 2018 – exkurze s archeologem R. Antalem

Organizační pokyny
Přihlášky na exkurzi přijímá D. Valentová na tel. 541 421 418 nebo valentova@tmbrno.cz. U exkurze 10. 11. je nutné se přihlásit do 9. 11. do 12.00, u exkurze 24. 11. je nutné se přihlásit do 23. 11. do 12.00. Počet osobo ve skupině je max. 25. Předpokládaná délka exkurze je 100 min. Vstupné zdarma. Sraz je v obou případech ve 14.30 hod. u tzv. Bochnerova paláce – před bránou, ul. Přízova. Příjezd tram. č. 12, zastávka Úzká (u Tesca).
Upozorňujeme na nutnost vhodného oblečení – teplé oblečení vždy a vhodnou obuv do terénu v případě bláta. Účastníci exkurze jsou povinni dbát pokynů vedoucího exkurze a pohybovat se pouze na určeném prostoru lokality!

Přednáška – 22. 11. 2018

H. Zbranek, R. Antal
Stavební vývoj území v prostoru bývalého národního podniku Vlněna, závod 01 (Mlýnská – Přízova – Dornych) a barvírna na Křenové ulici

Archeologický výzkum prostoru bývalé Vlněny (závod 01) provádí Archaia Brno, z. ú. od roku 2017 a odkryl řadu zajímavostí i předpokládaných skutečností dokladujících vývoj předměstí Brna od nejstarších dob. V přednášce Mgr. Hynek Zbranek představí zajímavé nálezy, na jejichž základě je možné nově interpretovat zejména vývoj území a postavení lokality vzhledem ke stavebnímu vývoji Brna a předměstí na přelomu 18. a 19. století s poukazem na textilní řemesla, prvními manufaktury a významné textilní továrny.

Archeologický výzkum na ulici Křenová odkryl jednu z barvířských dílen, o jejíž činnosti svědčí zajímavé doklady barvířské technologie, mimo jiné dochované základy barvířské pece. Prezentován bude aktuální stav zařízení a stručná historie barvírny

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.45 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstup zdarma.

Připraveno ve spolupráci s Archaia Brno, z. ú.

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/industrialni-brno-iv-prumyslova-archeologie-ve-vlnene/