Industriální Brno III
Cyklus přednášek a exkurzí pro veřejnost věnující se historii, odkazu a budoucnosti technického a průmyslového dědictví města Brna
5. 4. – 26. 4. 2018

Výstavy a akce

Nadcházející přednášky a exkurze

Industriální Brno III – program (pdf)

26. dubna – PŘEDNÁŠKA

První brněnská strojírna – historie nejznámější brněnské strojírny
Mgr. Ondřej Merta (Technické muzeum v Brně)

Brno bylo v minulosti spojeno s činností řady významných i méně úspěšných strojíren. Mezi největší a nejznámější patří První brněnská strojírna. V přednášce bude přiblížena zejména historie podniku do roku 1939.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstup zdarma.


Proběhlé akce

5. dubna – PŘEDNÁŠKA

Fenomén Art protis – moderní tapiserie zrozená v Brně
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně) a Hana Langová-Vepřeková  (Brno)

Přednáška se bude zabývat historií i současností fenoménu tapiserie art-protis. Připomene okolnosti vzniku nové technologie art-protis v brněnském Výzkumném ústavu vlnařském i fungování ateliéru Art-protis v závodě Vlněna 2, na ulici Tkalcovská. Současně budou připomenuti i významní výtvarníci, kteří se této technologii věnovali, či se k ní vyjadřovali. Součástí přednášky bude rozhovor s výtvarnicí Hanou Langovu-Vepřekovou, která je pamětnicí činnosti ateliéru art-protis v brněnské Vlněně a pohovoří i o současné podobě tvorby technikou art-protis.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstup zdarma.

Foto: Ateliér Art protis ve Vlněně 2, 70.–80. léta 20. století, sbírka TMB.

12. dubna – PŘEDNÁŠKA

Textilní podniky na ulici Přízova – Bratři Stiassni a Paul Neumark
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně)

Brno se zapsalo do historie industrializace středoevropského prostoru úspěšnou érou vlnařské výroby od 18. do 20. století. Vlnařské továrny a pomocné provozy zabíraly významný prostor města a svou architekturou určovaly charakter řady míst. Je politováníhodné, že dosud nemá textilní tradice Brna významné zastoupení v expozících muzeí či v samostatné prezentaci revitalizované tovární budovy. Ukazuje se, že pro budoucnost je památková hodnota míst spojených s textilní výrobou v minulosti ohrožena stavebními pracemi na mnoha místech. Jedním z příkladů nenávratně ztraceného genia loci je lokalita Přízova – Dornych, původní budovy firem Bratři Stiassni a Paul Neumark, později národního podniku Vlněna 1.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstup zdarma.

Foto: továrna Vlněna 1 (Přízova) v roce 2014, ©TMB

14. dubna – EXKURZE

Textilní podniky na ulici Cejl – Radlas  – Tkalcovská
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeu v Brně)

Brno bylo v průběhu 19. a 20. století významným vlnařským centrem. Dnes jsou připomínkou této zašlé slávy pouze budovy bývalých textilek. Jedny z největších podniků sídlily právě v prostoru ulic Cejl, Radlas a Tkalcovská. Výstavba jednotlivých výrobních objektů během 19. a 20. století postupně vytvořila současnou podobu zmíněných ulic. I když lokalitu postihly letecké nálety na konci 2. světové války, většina textilek byla opět uvedena do provozu. Výrazné omezování činnosti přinesla vlna znárodňování v 50. letech 20. století a definitivní tečkou vlnařskému podnikání byla 90. léta 20. století. Řada z objektů bývalých textilek stále stojí a vycházka připomene jejich historii i původní účel.

Přihlášky přijímá Mgr. Drahomíra Valentová na tel. 541 421 418 nebo e-mailu valentova@tmbrno.cz do 13. 4. 2018. Sraz účastníků v 15.00 hod. před budovou Cejl 50. Délka exkurze přibližně 120 min. Účast zdarma.

Foto: obraz a foto firmy Gebrüder Schöller na Cejlu, novodobá kopie pečetidla soukeníků z Brna (pův. 1840), ©TMB

 

19. dubna – PŘEDNÁŠKA

Stará Tišnovka. Historie regionální železniční tratě
Ing. Jiří Kotrman (Brno, historik železniční dopravy)

Putování více než 130letou historií železnice z Brna do Tišnova, která je dodnes známa jako „stará Tišnovka“, o jejím vzniku, provozu i o jejích dnešních pozůstatcích na území města Brna. Přednáška se bude také zabývat vzájemnou interakcí této železnice a průmyslových podniků v jejím okolí, tj. na pravém břehu řeky Svitavy od Komárova po Zábrdovice a v Králově Poli.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstup zdarma.

21. dubna – EXKURZE

Po stopách vývoje brněnského hlavního nádraží
Ing. Jiří Kotrman (Brno, historik železniční dopravy)

Vycházka pro zájemce o vývoj brněnského vlakového hlavního nádraží, které letos oslaví 180. výročí své existence a o jehož budoucnosti se již celé století vedou vášnivé diskuze. Začátek prohlídkové trasy je situován v Denisových sadech, odkud se otvírá výhled na velkou část areálu dnešního hlavního nádraží. Dále půjdeme po ulici Bašty, Nádražní a Benešova, navštívíme i vlastního objekt nádraží – výpravní budovu i nástupiště. Po přesunu prostorem za autobusovým nádražím u hotelu Grand ukončíme vycházku v místech zaústění ulice Divadelní do ulice Benešovy.

Přihlášky přijímá Mgr. Drahomíra Valentová na tel. 541 421 418 nebo e-mail  valentova@tmbrno.cz do 20. 4. 2018. Sraz účastníků v 10.00 hod. v Denisových sadech u obelisku. Délka exkurze přibližně 120 min. Účast zdarma.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/industrialni-brno-iii/