Experimentální tavby v replikách raně středověkých železářských kusových pecí
v areálu Staré huti u Adamova
23. 9. 2023

Výstavy a akce

Experimentální tavby v replikách raně středověkých železářských kusových pecí

sobota 23. září 2023 od 10.00 do 17.00 hod.
areál Staré huti u Adamova.

Akce je pokračováním série experimentálních taveb v replikách raně středověkých kusových železářských pecí, prováděných již po několik let s cílem přispět k pochopení této staré technologie a současně propagovat památky spojené s historií starého železářství.

Pece jsou vybudovány na základě poznatků získaných během archeologických výzkumů hutnických dílen z 8.–10. století nalezených ve střední části Moravského krasu, v okolí dnešních obcí Olomučany, Rudice, Habrůvka a Babice nad Svitavou.

Tavba probíhá po několik hodin, během nichž je do pece za stálého dmýchání vzduchu vsazována vypražená drcená železná ruda a dřevěné uhlí. Výsledkem úspěšné tavby je tzv. železná houba – těstovitá hmota obsahující mimo vlastního železa i strusku a části nespáleného dřevěného uhlí. Houba je ihned po vytažení z pece zpracovávána dřevěnou palicí na dřevěném špalku, aby došlo k její homogenizaci a vytěsnění nečistot. Tento železný kus, který tvořil výrobek raně středověké huti, se nazývá železná lupa a byl dále kováři zpracováván na požadované výrobky.

Tavby pořádá Technické muzeum v Brně společně se Spolkem Františka (jednou ze sekcí Kruhu přátel Technického muzea v Brně), Středoevropskou cestou železa a Archeologickým ústavem AVČR v Brně.

V případě nepřízně počasí (trvalý déšť) se akce nekoná.

Experimentální a ukázkové tavby jsou v areálu národní kulturní památky Stará huť u Adamova pořádány každoročně v měsíci květnu – v rámci akce „Workshop starého železářství“ a „Setkání ve střední části Moravského krasu“ a v měsíci září. Informaci o přesném datu a další podrobnosti je možné nalézt na webu Technického muzea v Brně a též na adrese http://www.starahut.com.

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/experimentalni-tavby-v-replikach-rane-stredovekych-zelezarskych-kusovych-peci-2023-09/