Den pevnostních muzeí jižní Moravy
společná akce provozovatelů pevnostních muzeí
24. 6. 2017

Výstavy a akce

V sobotu 24. června 2017 proběhne ve vybraných objektech československého opevnění na jižní Moravě speciální společná celodenní akce provozovatelů pevnostních muzeí – Den pevnostních muzeí jižní Moravy. Jedná se o již o její 5. ročník.
V tento den mají zájemci o vojenskou historii možnost navštívit různé typy opevnění a porovnat jejich vybavení. Některé jsou státními muzei, ale převážná část se nachází v péči dobrovolníků z klubů vojenské historie. Na tento den si někteří provozovatelé muzeí připravili doprovodný program, který zatraktivní samotné prohlídky pevnostních objektů.

Garantovaná provozní doba v muzeích je 10.00–18.00 (některá muzea budou mít prodlouženou provozní dobu a provoz i v neděli).

Zapojené objekty československého opevnění a muzea

Letáček s mapkou umístění a stručným popisem objektů (pdf)

1) Pevnostní areál Slavonice muzeum Čs. opevnění 1935–1938 a muzeum XX. století

Muzeum čs. opevnění s několika lehkými objekty vz. 37 zrekonstruovanými do podoby z roku 1938 a do období poválečné reaktivace prvorepublikového opevnění. Muzeum se nachází 2 km západně od Slavonic na červené turistické značce. Muzeum 20. století se zaměřuje na časové období od 30. let do konce 80. let 20. století a seznámí Vás s výzbrojí a výstrojí československé armády s expozicí znázorňující život v pohraničí na konci 1. republiky, za války a v době poválečné, kdy na počátku 50. let rozdělila Evropu železná opona.

Přístup: Ze Slavonic směrem na Stálkov nebo Staré město pod Landštejnem, po cca 2 km od Slavonic odbočit na spojnici těchto dvou silnic. V blízkosti objektu č. 1052 nutno zaparkovat a pokračovat dále polní cestou k areálu podle směrovek po značené cestě. Muzeum se nachází v přízemí barokní sýpky ve Slavonicích v Žižkově ulici č.4.
GPS: 49º0´15.00´´N, 15 º19´30.526´´E
www.slavonicebunkry.eu

2) Pevnostní muzeum Vranov

Pevnůstka z roku 1937 zrekonstruovaná do období září 1938 s venkovní expozicí.

Přístup: Z Vranova nad Dyjí směr Šafov, areál se nachází asi 300 metrů od zámku v blízkosti bývalého statku – u autobusové zastávky Vranov-statek je třeba odbočit doprava.
GPS: 48º53´40.452´´N, 15º48´3.517´´E
www.muzeum-vranov.sweb.cz

 

 

3) Pěchotní srub MJ – S 3 Zahrada (Areál čs. opevnění v Šatově)

Srub postavený roku 1938, používaný armádou 50. – 90. letech 20. století. Ve srubu je instalovaná výzbroj a výbava, včetně pevnostních kanónů ráže 85 mm. Armáda objekt využívala až do konce roku 1999. Rekonstruovaný srub je uveden do podoby z osmdesátých let 20. století. V blízkosti srubu se nachází také 9 m vysoká strážní věž Pohraniční stráže, replika domku pro celní a pasovou kontrolu z roku 1938 a prvky protitankových překážek. V roce 2016 přibyly do venkovní expozice závora Ippen, která sloužila v třicátých letech 20. století k zamezení postupu nepřítele po silnicích a cestách a replika hraničního orientačního sloupu. Tyto sloupy v období první republika vyznačovaly státní hranice Československé republiky.

Přístup: Areál československého opevnění s pěchotním srubem MJ – S 3 Zahrada se nachází na jižním okraji městysu Šatov. Odbočka ke srubu začíná u Restaurace a penzionu U Fandy.
GPS: 48º47´15.385´´N, 16º0´56.632´´E
www.tmbrno.cz

Technické muzeum v Brně u pěchotního srubu realizuje v sobotu 24. června akci Oživená pevnost s bohatým programem, jehož součástí budou interaktivní stanoviště pro děti a rodiče. V pěchotním srubu MJ – S 3 Zahrada bude probíhat prohlídka s průvodcovskými listy bez průvodce a budou v něm působit členové Klubu vojenské a policejní historie Československo jako dobová osádka.

4) Pěchotní srub MJ – S 4 Zatáčka Chvalovice

Objekt je rekonstruován do podoby z roku 1960, uvidíte zde zbraně, kterými jsme měli bojovat před II. světovou válkou i za socialismu. Prohlédnete si uniformy, v nichž sloužili naši otcové v Československé lidové armádě.

Přístup: Ze Znojma po silnici E59 směr Vídeň, v obci Chvalovice odbočit vpravo na Šatov a 500 metrů za obcí odbočit vpravo k vinným sklepům.
GPS: 48º47´28.705´´N, 16º2´55.075´´E
www.mj-s4.cz

5) Minimuzeum obrany hranic Dyjákovičky

Minimuzeum Vás seznámí s historií obrany hranic, uvidíte modely opevnění, vybavení, zbraně a uniformy jednotek bránící hranice od první republiky do roku 1999.

Přístup: Minimuzeum je umístěno v budově Obecního úřadu Dyjákovičky č. p. 1.
GPS: 48º47´2.220´´N, 16º5´44.902´´E
Kontaktní informace: 774 076 802 (správce)

 

6) Muzeum lehkého opevnění Dyje u Znojma

K vidění bude lehké opevnění typu A se střílnami osazenými kulomety v lafetách. Venkovní expozice obsahuje válečné, předválečné i poválečné pěchotní zbraně, armádní doplňky a polní kanon PAK 40. Občerstvení zajištěno.

Přístup: Pevnůstka se nachází cca 1 km východně od obce Dyje na cestě do Tasovic podél řeky Dyje na modré turistické značce (Svatoklemenstká stezka).
GPS: 48°50’21.154“N, 16°7’13.264“E

 

7) MINIMUZEUM československého opevnění 1935–1938 u Moravského Krumlova

Areál muzea tvoří dva objekty lehkého opevnění vz. 37. Zrekonstruované a vybavené do předválečné podoby z roku 1938 a do podoby po reaktivaci ČSLA.

Přístup: Z Moravského Krumlova po silnici č. 396 směr Olbramovice, 250 metrů před odbočku na Olbramovice odbočit vpravo na polní cestu směřující k železničnímu přejezdu. Zde je nutno auto odstavit a dále pokračovat pěšky.
GPS: 49º0´8.856´´N, 16º21´18.519´´E
www.minimuzeum.com

8) Muzeum československého opevnění 1938 ve Slupi u Znojma

Veřejnosti přístupná pevnůstka v obci Slup je druhosledovým objektem vz. 37 (typ A160) Tento řopík je uveden do původní podoby z roku 1938.

Přístup: Muzeum se nachází v poli u kříže, na jižním okraji obce, ve vzdálenosti asi 300 metrů od hostince, kde se odbočí ze silnice Znojmo – Jaroslavice doprava.
GPS: 48º46´41.91´´N, 16º11´47.01E
www.volny.cz/nezradime

 

9) Pěchotní srub MJ – S 15 „Závora“ Dyjákovice

Muzeum zahrnuje objekt těžkého opevnění z let 1935–1938, který je v současné době rekonstruován. Je možno vidět dobové prvky vybavení a zbraně předválečné čs. armády.

Přístup: Objekt se nachází na jih od obce Dyjákovice. Po příjezdu do vesnice odbočit u obecního úřadu, projet kolem obchodu a vyjet z vesnice ven. Po 2 km je objekt vidět, před mostem přes řeku odbočit vpravo na polní cestu.
GPS: 48°44’49,94“N, 16°18’25,79“E

 

10) Lehký objekt ŘOP vz. 37 číslo 45 s ochranným přístavkem

Přístup: Objekt se nachází na jih od obce Dyjákovice. Po příjezdu do obce odbočit u obecního úřadu, projet kolem obchodu a vyjet z obce ven. Po 2 km před mostem odbočit vlevo na polní cestu kolem větrolamu. Po chvíli narazíte na objekt lehkého opevnění.
GPS: 48º44´12.755´´N, 16º19´35.437´´E

 

 

 

11) Muzeum čs. opevnění U Starého lomu Novosedly

Muzeum představuje objekt lehkého opevnění vz. 37 typ A 160 zesílený, vybavený výstrojí a výzbrojí z první republiky. Seznámí Vás s historií a systémem obrany lehkého opevnění.

Přístup: Z Mikulova po silnici č. 414 směr Drnholec, před obcí Novosedly u cihelny pokračovat vlevo polní cestou podél vlnolamu. Objekt se nachází východně od obce Novosedly a dostanete se k němu po projití „Nové ulice“, za kterou se napojíte na betonovou a dále pak asfaltovou cestu vedoucí mezi sklepy a Polním potokem. Potok vás zavede přímo k objektu muzea.
GPS: 48º49´42.92´´N, 16º30´36.17´´E
www.muzeum-opevneni-novosedly.estranky.cz

12) Pěchotní srub MJ – S 29 „Svah“ u Mikulova

KVH „Pevnost Mikulov“ renovuje pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“ u Mikulova spolu s okolními objekty lehkého opevnění. V pěchotním srubu vzniká expozice střelných zbraní.

Přístup: Mezi obcemi Mikulov a Březí za větrolamem odbočit dle směrové tabule vlevo na polní cestu. Za horizontem je umístěn objekt MJ – S 29 „Svah“ nad železniční tratí Břeclav – Znojmo.
GPS: 48º48´35.362´´N, 16º36´8.684´´E
www.kvh.g6.cz

 

13) Muzeum železné opony ve Valticích

Muzeum prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž.

Přístup: Muzeum se nachází přímo na bývalém hraničním přechodu Valtice-Schrattenberg
GPS: 48º44´19.179´´N, 16º44´0.254´´E
www.muzeumopony.cz

 

 

14) Muzeum lehkého opevnění na Pohansku

Pevnůstka lehkého opevnění vz. 37 z let 1936–1938 je opatřena dobovým maskovacím nátěrem a interiér je vybaven a vystrojen dle plánů z r. 1938. V blízkosti se nachází zrekonstruovaná závora zvláštního zařízení IPPEN.

Přístup: Z centra Břeclavi silnicí č. II/425 směrem na Lanžhot. U nákladní brány Gumotex, a.s., odbočit vpravo u orientační tabule na Pohansko. U podjezdu železniční tratě je nutno zanechat vozidlo (přírodní rezervace Obora Soutok) a poté pěšky asi 2 km po zelené značce. Pevnůstka je situována v těsné blízkosti zámečku Břeclav – Pohansko.
GPS: 48º43´58.24´´N, 16º53´50.39´´E
www.kvh-breclav.cz

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/den-pevnostnich-muzei/